Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008. december

2009.01.01

Az Ige üzenete: a Karácsony ígéreteKép
Köszön(t)ő gondolatok: Dr. Szabó Andrea
WASS ALBERT EST A  GYÜLEKEZETÜNKBEN
KÖNYVAJÁNLÓ: Meghitt kapcsolatban az Atyával
INTERNETFIGYELŐ: a Kálvin-év versenyei

 

 

Az Ige üzenete

„Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az ÚR mondott a próféta által:” Mt 1,22

Ígéret és ígérgetés. Utóbbit nagyon sokan ismerik, mert közéletünk, de sokszor a magánéletünk is a be nem tartott ígéretektől terhelt. Meg nem tartott fogadalmaink, amit kereszteléskor, konfirmációkor és házasságkötéskor tettünk, mert egyszerűen elfelejtettük, vagy csak nem akarunk emlékezni reá. Nem csak az Istennek tett fogadalmainkkal vagyunk sokszor így, hanem az embereknek adott szóval is. Ha szembesülünk ezekkel, akkor próbáljuk kimagyarázni: a rendszer, a divat, a munka, a család, a másik tehet arról, hogy nem tartjuk meg szavainkat. Közben fokozatosan veszítjük el a soha nem pótolható bizalmi tőkénket és hiteltelenné leszünk családunkban, munkahelyünkön és ami a legrosszabb az élő Isten előtt is. Mert az embernek önerőből ennyire futja…

Isten azonban nem engedi meg magának ezt a következetlenséget! Amit megígért hírnökein keresztül ennek a világnak, azt betartja. Teszi ezt akkor is, ha évszázados távolságok vannak az ígéret és a beteljesedés között, „mert nem ember az Isten, hogy hazudnék.”4Móz23,19  olvassuk. Amikor az ember fellázadt, már megígérte a Szabadítót. Sokszor ez az ígéret elhalványodott, de mielőtt teljesen kiveszett volna a köztudatból, akkor azt küldte, aki a legdrágább neki, az egyszülött fiát. Jézus pedig jött, elhagyva a mennyei dicsőséget, azért, hogy az Ígéret valósággá legyen. Nem csak azért, hogy igazsága ne csorbuljon, hanem azért is, hogy a szükségben lévő emberiség megoldást kapjon az élet legnagyobb betegségére, a bűnre.  A bűnnel fertőzötten érkezünk e világba és kinél jobban kinél kevésbé hatalmasodik el. Van aki azt mondja, egészséges vagyok, nincs bűnöm, pedig ez legjobb esetben is tünetmentes állapot, ami bármikor súlyos állapotot okozhat. De Isten Jézusban gyógyítót küldött nékünk. Ő nem elnyomja különböző technikákkal a tüneteket, hanem a bajok központját, a szívet tisztítja meg.
Mindez azért lehetséges, mert az Isten ígérete karácsonykor valósággá lett.
Ámen.                              
Marti Miklós Nándor  lelkipásztor
Áldott karácsonyt és kegyelemteljes újesztendőt kívánnak:
Marti Miklós Nándor, Marti Márta lelkipásztorok és
Balogh László gondnok

Vissza

 

 

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL
Mucsi Sándor

 

Kép Elmúlt vasárnap tette le presbiteri esküjét Mucsi Sándor, és ebből az alkalomból kértük fel arra, hogy bemutathassuk őt a gyülekezetnek.
 Édesapám részéről Békésről származunk. Ő szakmáját tekintve épület és bútorasztalos volt. Az én gyermekkori élményeim az asztalos műhelyhez kötődnek, ami a későbbiekben barkácsműhelyként funkcionált, mivel édesapám a háború előtt a vasúthoz ment dolgozni. 1941-ben Kassán elvégezte a pályamesteri tanfolyamot – ekkor születtem én – és Békéscsabán lett pályamester.
Édesanyám leánykorában varrodában dolgozott, miután összeházasodtak és megszülettünk,  Julianna, Katalin nővéreim és én, édesanyám otthon maradt velünk.
1953-ban szüleim beírattak konfirmációs hitoktatásra, ahol az akkori lelkipásztorunk ifj. Koppányi Gyula tanítványaként konfirmáltam.
Az általános iskoláimat elvégezvén 1955-ben felvételt nyertem a Vásárhelyi Pál Híd és Vízműépítési Technikumba. Akkor igen nagy követelmények voltak, alapvetően nehezemre esett a tanulás, viszont a sokféle műszaki képzés tetszett, lekötötte az érdeklődésemet.
A technikumot elvégezve 1959-ben első munkahelyem a Hortobágyon, az állami gazdaságban lett. Ezt követően Budapestre, a Mélyépítési Tervező Vállalathoz kerültem. Nagyon jó emlékeim vannak erről az egy évről. Úriemberi környezetbe kerültem, a feladat is tetszett,: az asztalnyi statikus tervek szerkesztése és rajzolása szakmailag is nagy kihívás volt.
A Mélyéptervtől vonultam be katonának, ahol a honvédség tartalékos tiszti kiképzése jutott osztályrészül. A honvédségtől leszerelve hazajöttem Békéscsabára és a Tanácsi Tervező Vállalatnál helyezkedtem el, ahol öt évig dolgoztam mint szerkesztő-rajzoló. 10 éves szakmai gyakorlat után,  1969-ben kerültem a Mezőberhez, később AGROBER, ahol önálló tervezői munkát kaptam. A nagyüzemi sertés, szarvasmarha, stb. telepek tervezésénél külső közműves – víz, csatorna, gáz-tervezőként működtem közre az építész, gépész, tervező kollégákkal. A későbbiekben beindultak a vízrendezési – meliorációs tervezési munkák is.
1977-ben nősültem meg, két gyermekünk született – Katalin és Sándor – de négy gyermeket neveltünk, mivel a feleségem első házasságából volt két fiú: István és Zoltán.
1978-ban a Füzesgyarmati Lucernarendszerhez kerültem ( békéscsabai telephellyel ) ahol főleg vízrendezési tervezési munkák voltak. Itt hét évig dolgoztam.
1985-ben 180°-os fordulatot vett a családunk élete és munkája is. Kiléptem az FLR-től és építettem egy panelekből összeszerelhető üzletet a feleségemnek, mivel
 az ő munkája nehéz fizikai munka volt a Forgácsolóban. Ez egy dohány-bazár üzlet lett Békéscsabán, a Kolozsvári utcában, ahol én is mint árubeszerző dolgoztam.
1989-ben vendéglátói szakmunkás bizonyítványt szereztem, majd egy melegkonyhás büfé kocsit üzemeltettem, ami nyaranként Gyula-Városerdőn volt felállítva. Ezt a tevékenységet már a feleségemmel együtt végeztük, mert az üzletünket le kellett bontani. A büfés munka tartott 1997-ig, amikor is rokkant nyugdíjas lettem. A további időszakban nyugdíj kiegészítésképpen dinnyetermesztéssel majd kertészkedéssel foglalkoztunk, illetve jelenleg is foglalkozunk.
Ami a hitéletünket illeti: több mint tíz éve rendszeresen járunk istentiszteletre és a téli időszakban a hétközi alkalmakra is. Nagy örömömre szolgált, hogy feleségem 2002-ben felnőttként konfirmált és áttért az evangélikusról  a református hitre. Katalin lányom 2005-ben konfirmált, őt követte István fiam 2007-ben, majd az unokánk Lilla is.
Tekintettel arra, hogy annak idején, amikor összeházasodtunk csak polgári esküvőnk volt, a harmincadik házassági évfordulónkat templomi esküvővel ünnepeltük meg. Így Isten előtt is megerősítettük házasságunkat. Nagy örömünkre szolgált, hogy a barátaink, gyermekeink és mind a kilenc unokánk is ott lehetett.
Végezetül, öt éve vagyok a gyülekezeti énekkarban.
 
Mit gondol a presbiteri szolgálatról?
Mai világunkban különös fontossággal bír. Bíztatnám a hívőket a keddenkénti bibliaórai részvételre, hogy meg tudjunk maradni a bibliai értékek mellett.
 
Hogyan lehet jól betölteni ezt a tisztet? Milyen tanácsot adna egy fiatal presbiternek?
Tulajdonképpen én is kezdő presbiter vagyok, pótpresbiterként vettem részt a szolgálatban és a gyűléseken. Szerintem nap mint nap tanulmányozzuk Isten igéjét, melyből erőt meríthetünk a feladatokhoz.
 
Mit jelent önnek Advent?
Várakozás, összegzés (mint ez az önéletrajz). Amióta az énekkar tagja vagyok, az adventi hangversenyek által még szívhez szólóbb lett Advent.
 
Hogyan ünneplik a karácsonyt?
Gyermekkoromból a családi karácsonyfa az, ami emlékezetes. Most pedig ketten maradva a feleségemmel Szenteste magunk vagyunk és ünnepeljük az Úrjézus születését. A  nagy család karácsony második napján jön össze.
Gratulálunk presbiteri kinevezéséhez, Isten áldását kérjük szolgálatára, életére, családjára.

Medvegy Anikó

Vissza

 

 

 

 

 

Köszön(t)ő gondolatok

 Fil 4:6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Kép November lévén hamar sötétedik. Milyen érdekes is az ember? Tudja, belenyugvással el is fogadja, hogy változnak a körülmények. Mégis lassan alkalmazkodik csak a változásokhoz.
Már a lámpa fényével bevilágított terembe érkezett gyülekezetünk presbitériuma a november havi bibliaórájára és az azt követő presbiteri gyűlésre.
Mégis hirtelen akkor sötétedett el mindannyiunk tekintete, amikor megtudtuk presbitertársunk lemondása lesz presbiteri gyűlésünk első napirendi pontja.
Dr. Szabó Andrea presbitertársunk egyházi életünk szerinti hivatalos, írásban történt lemondását és a presbitérium tagjaihoz szóló sorait Marti Miklós nagytiszteletű úr, erőt és fegyelmet sugárzó hangon ismertette.
Közben mindannyiunkban gondolatok, emlékek, érzések buktak és kavarogtak fel.
Megértve és elfogadva, hogy új lakóhelyén kell munkáját, megélhetését és hitéletét is folytatnia presbitertársamnak. Mégis kettős érzés a veszteség és a hálaadás érzése tusakodik bennem.
Egyrészt a veszteség érzése. Mert én is, aki gyülekezetünkben ismertem meg és kerültem kapcsolatba Dr. Szabó Andrea presbitertársunkkal, most szembesülök azzal az érzéssel, hogy mennyire sokat jelent jelenléte, példája, hitélete, hitvallása, szerény, szelíd, szókimondó és mindenkor segítőkész emberi magatartása számomra is.
Másrészt a hálaadás érzése. Mert hitem szerint Isten gondviselő szeretete ajándékozott meg személyével, példájával. Sokakkal együtt engem is.
A rövidnek tűnő évek alatt sok termőre fordult magot vetett és szerető gonddal nevelgetett gyülekezetünk életében is.
Diakóniai munkájával sokak hitéletének gyakorlását, gyülekezeti alkalmainkon való jelenlétét segítette. Hálás köszönet érte neki és mindazon hozzátartozóknak, gyülekezeti testvéreknek, - akiket presbiteri ügyeletesként is láthatok -, hogy önzetlen segítséggel hozzák alkalmainkra nehezen közlekedő időskorú, vagy mozgáskorlátozott testvéreinket.
Kitartó és áldozatkész munkával, elkötelezetten végezte a gyülekezetünk életét bemutató Élővíz hírlevél létrehozásával, -társszerkesztőjeként – annak rendszeres és tartalmas megjelenésével kapcsolatos feladatokat.
Örök emlék, érték és példa marad számomra hitélete, biblia ismerettel kapcsolatos érdeklődése, fogékonysága, felkészültsége épp úgy, mint kedvessége és a 2006. évi sátoraljaújhelyi gyülekezeti csendes hetünkről eszperente nyelven írt beszámolója.
Isten iránti hálával tartozom azért, hogy gondviselő szeretete révén magam is gyülekezeti presbiter társa lehettem Dr. Szabó Andreának.
Ugyancsak Isten iránti hálával tartozom azért, hogy egyházunk szabályai szerint gyülekezetünk döntése alapján a pótpresbiterek köréből hasonlóan elkötelezett és példaadó személy kerül behívásra, a presbiteri feladatok folytatására.
 Magam is Isten áldását kívánom Dr. Szabó Andrea életére, munkájára, további szolgálataira.

Jenei Imre

Vissza

 

 

 

 

 WASS ALBERT EST A  GYÜLEKEZETÜNKBEN

 „A szeretet nevében nyitok ma be Hozzád, Ismeretlen Olvasó” olvassuk Wass Albert egyik közismert írásában.
Ezzel a szeretettel kívánok írni az Olvasónak egy meghitt hangulatú összejövetelről.
November 23-án délután – Advent előtt egy héttel – kedves ajándékot kapott gyülekezetünk. Az Evangélikus Gimnázium 11 – 12.-es diákjai voltak az ajándékozók. Wass Albert írásaiból, verseiből, prózáiból egy igényesen szerkesztett műsorral leptek meg bennünket.
Az ajándék átadása családias légkörben, arra méltó környezetben: templomunkban történt. A különleges alkalmat az is tükrözte, hogy a fiatalok nem csak a lelküket öltöztették ünneplőbe, hanem önmagukat is. Szép volt látni őket így az Úr asztala körül.
Kép Wass Albert 100 éve, 1908-ban született az erdélyi Mezőségen. Rendkívüli jellem volt, acélos gerincű, a haza és az igazság iránti elkötelezettsége alig fejezhető ki szavakban. Erkölcsi és szellemi ereje minden művéből sugárzik.
Az ifjaknak úgy sikerült tolmácsolni az író gondolatait, ahogy azt ő megüzente az utókornak. Mert minden írása tanulság a múltból, a mának és a jövőnek is szól. Hiszen jövőnk csak akkor lesz, ha úgy gondolkodunk Istenről, Emberről, Hazáról, hazaszeretetről, igazságról, hűségről, becsületről, ahogy azt Wass Albert tette.
Kötelességünk, feladatunk, hogy példát állítsunk gyermekeink, az ifjúság elé. Különösen fontos ez mai világunkban, mert átalakultak, elvesztek az értékek és helyükre haszontalan, lélekvesztő dolgok léptek.
Az előadás tartalmát, hangulatát emelte, hogy időnként – ahol véget ért a vers, a próza – megszólalt a dal. Mezőségi viseletbe öltözött leány ajkáról kristálytisztán csendült a szívet és lelket melengető csángó és mezőségi dal.
Reménységgel tölt el engem, hogy gyülekezetünkben vannak ilyen alkalmak, ahol ifjúság és hallgatóság a Wass Albert által is képviselt szellemiségben egymásra találhat.
Köszönjük a diákoknak és felkészítő tanáruknak az időt, a szorgalmat, a szeretetet, amit e műsor összeállítására, lélekkel való megtöltésére fordítottak. Köszönjük, hogy megajándékoztak bennünket.
ADVENT van. Szeretném minden Kedves Ismert és Ismeretlen Olvasó szívére helyezni Wass Albert KARÁCSONYI ÜZENETÉNEK részletét.
 „Én úgy látom, hogy most is, mint már annyiszor történelmünk során, a szeretet hiányzik belőlünk. Az igazi szeretet. Az az isteni erőforrás, mely nélkül nincs se élet, se békesség, se szabadság, se igazság, se jólét, se semmi más érdemes emberi megnyilvánulás.
KépAz a szeretet, mely egybeolvaszt testvért a testvérrel, magyart a magyarral. Az a valódi szeretet hiányzik belőlünk, mely nem a hibát keresi egymásban, hanem Isten képmását.
Nézzetek a szívetekbe karácsonyos szemmel, őszinte és becsületes lélekkel.  S ha azt látjátok az önkeresés során, hogy szíveteknek valamelyik zugában rosszindulat, irigység, keserűség vagy bármiféle más tisztázatlan érzés lakozik: gyomláljátok azt ki gyorsan, mielőtt véglegesen és halálosan megmérgezné bennetek az életet.
Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát és eresszétek be oda a napfényt, hadd pusztítson ki belőletek minden sötétséget ezen a karácsonyon.”
„Adjon az Úristen boldog, áldott Karácsonyt és szeretetben gazdag újesztendőt mindnyájatoknak! „
Palyusik Edit

Vissza

 

 

 

 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ

  Kép

Bartha Borbála:
Meghitt kapcsolatban az Atyával
János evangéliuma alapján
Imádság Háza Alapítvány, 247 old. 2450 Ft
 

 

 

„Ki más írhatott volna ilyen meggyőző erővel az Atyával megélt bensőséges viszonyról, mint az a tanítvány, aki az Úr Jézus kebelére hajtotta a fejét, aki Vele volt olyan helyzetekben is, amelyekből a legtöbb tanítvány kimaradt, aki ott ált Jézus anyjával a kereszt alatt, és akire a Megváltó rábízta a saját édesanyját is! …

Ez a könyv azoknak szól, akik olyan szenvedélyes szeretettel szeretik Jézus Krisztust, ahogy a menyasszony a vőlegényét. Azoknak, akik arra vágynak, hogy az a szeretet töltse be őket, amellyel az Atya-Isten a saját Fiát szereti, s úgy akarnak az Atya felé fordulni, mint Jézus, amikor a földön járt.

Valójában ez a szeretet árad a Biblia minden lapjáról, mégis, talán leginkább János evangéliumából. Ezért is született meg ez a könyv: János evangéliumában versről versre haladva vezeti az olvasót egyre beljebb az isteni szeretet köreiben. …

Az egyes verseknél a szerző jelzi az általa fontosnak ítélt görög szavakat (pl. ’De ha bennem éltek (meno), és tanításaim (rhema) bennetek élnek, bármit kértek (theleo). megkapjátok (ginomai)’ (Jn. 15,7)). A fejezetek után görög-magyar szószedet található a verseknél jelzett görög szavak magyarázatával. …

Ha megértjük, hogy Jézus eljövetelének középpontjában nem pusztán bűneink elvétele áll, hanem ez eszközéül szolgál egy még magasabb rendű célnak – az Atyával való meghitt kapcsolatnak -, akkor egész keresztény életünk és gondolkodásunk átformálódik.”

Bartha Borbála Budapesten él és dolgozik, mint nyelvtanár és bibliafordító. Első könyvének címe: A kimondhatatlan ajándék.

Tar Krisztián

Vissza

 

 

 

INTERNETFIGYELŐ

A Kálvin Év versenyei

 

Magyarországi Református Egyház Kálvin Bizottsága a Református Pedagógiai Intézet szakmai közreműködésével tanulmányi versenyeket és nyilvános pályázatot ír ki a 2009. évi Kálvin János emlékév alkalmából a református oktatási intézmények diákjai illetve a református gyülekezetek gyermekei és fiataljai számára.

 

Versenykiírás és pályázati felhívás   

a református oktatási intézmények diákjai és a református gyülekezetek gyermekei és fiataljai
 részére a Kálvin Év alkalmából

2008/2009. tanév

A Magyarországi Református Egyház Kálvin Bizottsága a Református Pedagógiai Intézet szakmai közreműködésével tanulmányi versenyeket és nyilvános pályázatot ír ki a 2009. évi Kálvin János emlékév alkalmából a református oktatási intézmények diákjai illetve a református gyülekezetek gyermekei és fiataljai számára.

A versenyek pontos részleteit, útmutatóit a www.reformatus.hu és a www.refpedi.hu honlapon tesszük közzé.

 

I. A mi Kálvinunk
II. Kálvin-csillagIII. Kálvin-jubileum

IV. Disputa
            
V. A Kálvin év 2009 hivatalos versenyeiközé
 soroljuk még az alábbi versenyeket:

 

1. Óvodások bibliai rajzpályázata (Berettyóújfalu, Szivárvány Óvoda) – 2009. ápr.
2. Bibliai történetmondó verseny (Gyula, Magvető Általános Iskola) – 2009. április.
3. Bibliaismereti verseny (Kecskemét, Református Általános Iskola) – 2009. május.
4. Művelődési és egyháztörténeti verseny (Pécsi Református Kollégium) – 2009. november vagy 2010. március.
5. Mercurius Veridicus Országos Középiskolás Szónokverseny. Az egyik kiírandó feladat: „Hiszed, hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha nincs – Kálvin? (Illyés)”: A magyar történelmi egyházak szerepe a nemzet megmaradásában” címmel hozzászólás megtartása. – 2009. május.

E versenyek részletes meghirdetésére 2008. december 31-ig kerül sor.

                                                                                                                                 Futó Zsolt

Vissza


 

 

 

 

EVANGÉLIZÁCIÓ

2008. november 3-7-ig esti evangélizációkon kerültünk közelebb az Istenhez, egymáshoz és önmagunkhoz. A vezérfonalat Jób könyve adta, amit épp akkor a bibliaolvasó vezérfonal szerint is olvastunk.
 Kép
Deák-Fogarasi András biharugrai és körösnagyharsányi lelkész nyitotta meg a sorozatot. Igehirdetésében elhangzott, hogy Jób gyermekei élvezték az életet, de nem bűnös kicsapongással. Apjuk nem csak családfőjük, hanem papjuk is volt és Istennek nevelte gyermekeit. Azonban őelőtte is voltak titkok: a láthatatlan világ valósága. De aki ennek a világnak a létezését tagadja, kiszolgáltatott lesz. Ebben a szellemvilágban munkálkodik a Sátán, akinek a legnagyobb hazugsága, hogy nem létezik. Célja, hogy az ember függetlenedjen Istentől, de Luther szerint csupán Isten láncos kutyája ő, aki csak addig mehet, ameddig Ő engedi. Jób tragédiáiban is a Sátán keze van, de nem látszik belőle semmi, sőt mindent Isten csapásaként tüntet fel, hogy őt vádolja. A hivő ember életének eseményeinek kezdete a mennyben van és ha ezt elfelejtjük, akkor könnyen Jób feleségének a sorsára jutunk, aki a csapások terhe alatt- el nem ítélhető módon- összeroppan és arra biztatja férjét, hogy adja lelkét az ördögnek és legyen öngyilkos. Sajnos bármelyikünk lehet a Sátán eszközévé,- például még Péter, Jézus tanítványa is - de az is tény, hogy Isten megtartja az övéit, mert a Sátán legyőzetett. Általában irtózunk a szenvedéstől, pedig áldások forrásává lehet az, sőt küldetés is, ahogy a kagyló szenvedéséből lesz az igazgyöngy. Ez Isten pedagógiájának az eszköze. Ne rettegjünk tőle, mert Jézus Krisztusért gyermekei vagyunk, és az életünk az ő kezében van.
 Kép
Árvavölgyi Béla békéscsabai születésű, jelenleg okányi lekész a Jób 8, 1-7-et világította meg. Rámutatott, hogy Bildád a retorikai eszköztárát mutatta be, amikor is több ellenvélemény ellenében domborítja ki az igazságait. Azonban a dolgokat kiragadva téves Isten-képhez jut el. A csapásokból tanulni kell, de ő inkább a lázadás szelleme felé vezeti Jóbot. Pedig minden szenvedést- ami akár büntetésből, akár ismeretlen okból tör reánk- csak Isten segítségével lehet elhordozni. Végül úgy is eljön a szabadítás: vagy úgy mint Jób esetében és többszörösét kapjuk vissza elvesztett dolgainak, vagy úgy, hogy befogad minket a mennyei hazába Jézus Krisztus által.

  KépÁrvavölgyiné Szatmári Ibolya Jób 9,10-12-ből prédikálva kiemelte közös emberi tulajdonságunkat, a kíváncsiságot. Dolgaink kimenetele mindenkit érdekel, de Jób életében, amikor már-már kezdett volna kilábalni a gödörből, mindig jött egy „igaz” barát, aki visszatuszkolta őt. Mi mivel vígasztalunk?- tette föl a kérdést. Igazságot szólunk, vagy amit hallani akarnak tőlünk. Jób igazi gondja, hogy nem érzi Isten jelenlétét az életében és ezt nem érti hogyan lehet, de Isten ha hoz is ilyen életszakaszokat, megteheti, mert a szülő sem kérdi gyermekét , hogyan nevelje őt. Jób elkeseredett, hogy nem az történik, amire számított, Istentől nem ezt várta. Ez elbizonytalanította, és ilyenkor a szív mindenre fogékony. Ráadásul alapvető információk hiányában nem tudja, hogy nem büntetés alatt van, hanem épp megpróbálja az Isten.

 
KépKövetkező este Baráth Andrea füzesgyarmati lelkipásztor Cófár példáján keresztül mutatta be, hogyan tud az ember a bibliai tanításból lelketlen kioktatást csinálni. De ha hozzá fordítjuk szívünket, azaz készenlétbe állítjuk, akkor meg is kell azt vizsgálni, amire az istentisztelet nyújt alkalmat.
Lehet a templomba is megfásultan jönni és lehet készülni a „felülvizsgálatra”. Ezért nem mindegy, hogy merre irányítjuk szívünket. Nem mindegy, hogy mivel van tele és a legfontosabb, hogy kié is a szívünk.
 
Férje Baráth János szintén füzesgyarmati lelkész Jób válaszából idézett a 12. fejezet 7-11. verseiből. Kifejti Jób, hogy ilyen bölcsességeket ő is tud, hiszen minden Istenről prédikál. De „a fül különbözteti meg a szavakat” és ez egy ajtó, ami a világ és a szívünk között van. Az ajtó felszereltsége pedig a mögötte lévő értékektől függ. A fülünkön keresztül sok érték mellett sok szemét is érkezik, ezért szűrni kell és először hallunk a fülünkkel, majd másodszor hallunk a szívünkkel is. Ide már csak a tisztát engedjük be. Az pedig, hogy Isten mindent hall és lát, a tőle elszakadt embernek félelmetes, a benne hívőnek a legnagyobb vigasz.
 
A Baráth házaspár az igei szolgálaton túl ifjúsági énekekkel is igyekeztek gazdagítani az evangélizációs hetünket, Árvavölgyi Béla pedig az igehirdetése mellett a kántori szolgálatot is magára vállalta és Szabó Béláné gyülekezeti tagunk verses szolgálatát is hallhattuk.

Békés megye fiatal lelkészei elhozták közénk Jób alakját, és gondjainkat más megvilágításba helyezték. Legyen áldás szolgálatukon.  

 Marti Miklós

Vissza

                                                                                                                                      

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.