Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009. április

2009.04.06

   Kép Az Ige üzenete

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL: 
MÁCSIK SÁNDOR

Konfirmáció = megerősítés, megerősödés

Magyar Református Presbiteri Szövetség

megyei presbiteri konferenciája

Interaktív rovatot indítottunk

Ha a Bibliám lenne a mobilom

CSALÁDI NAP A HÚSVÉT JEGYÉBEN

 

 

NYOMTATHATÓ VERZIÓ 

 

Az Ige üzenete

      „Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.”1Kor. 15,19-20

A keresztyénség hajnalán megszólaltak már a hamis hangok, hogy a feltámadást nem kell komolyan venni. Ezekre válaszol Pál apostol, de ezek a gondolatok ma is köztünk élnek és megkísérthetnek bennünket is. Isten Igéje figyelmeztet, a feltámadás reménysége nélkül szánalomra méltók vagyunk, mert hitünk alapjáról mondunk le.
A feltámadás hirdeti, hogy az élet erősebb a halálnál. Ha Jézus örökre a halál foglya maradt volna, akkor az azt jelentené, hogy az is semmivé lesz, ami a legszentebb, legjobb és legtökéletesebb. De nem így van, mert Jézus feltámadott a halottak közül!
A feltámadás bizonyítja, hogy az igazság erősebb a hazugságnál. Az Igazat hamis tanúk vallomása alapján akarták elítélni, de már akkor ellentmondásba keveredtek. A hamis istenkép hirdetői rettegtek Tőle és attól, hogy egyszer szertefoszlik mindaz, amit tanítanak Istenről. Jézus halálakor már megrepedt a kárpit, és az őröket is lefizették, hogy hazudjanak. Az Igazság látszólag csatát veszthetett, de övé az örök győzelem, mert Jézus feltámadott a halottak közül!
A feltámadás nyilvánvalóvá teszi, hogy a jó erősebb a gonosznál. A gonosz erői voltak azok a hatalmak, akik Jézust keresztre feszítették. Korábban szembesíti is őket Jézus:”Ti atyátoktól, az ördögtől származtok” Jn8,44 Feltámadás nélkül nekünk is a Gonosz győzelmét kellene hirdetnünk, de a Jó győzelmét hirdetjük és visszavárjuk, mert Krisztus feltámadott a halottak közül!
A feltámadás sugározza ebbe a világba, hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél. Jézus Isten testté lett szeretete, akit gyűlölet vett és vesz körül. Gyűlölői Isten szeretetének csodálatos jeleit képesek voltak az ördög munkáinak tulajdonítani. Jézus a kereszten is imádkozik a tettesekért, „mert nem tudják mit cselekszenek” LkLk23,34 Ezek a szavak a szeretet diadalát hirdetik, mert Jézus feltámadott a halottak közül!
A Nagypénteki vesztesség és fájdalom ideig való, de a húsvéti öröm örök. Amen

 Marti Miklós ref.lp.

Vissza

 

 

 

 

 

 

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:  MÁCSIK SÁNDOR

Kép Észak-Komáromban iparos és gazdálkodó család 7. gyermekeként születtem. Iskoláimat helyben és Érsekújvárott (kereskedelmi) jártam majd a református tanítóképzőt Komáromban kezdtem. Vallásos nevelésemet szüleimtől kaptam, akik rendszeres templomba járók voltak, apám diakónusi munkát is végzett.
Abba a templomba jártunk, ahová a város nagy szülötte, Jókai Mór is járt. A 2500 férőhelyes templomban megható látvány ma is a Jókai család padja.
A komáromi tanítóképzős évek alatt 4 alkalommal volt lehetőségem legátusként Isten igéjét hirdetni szószékről. Háromszor kisközségben, egyszer Esztergomban.
Diákéveim szünidejében különböző munkákat végeztem. (a MAORT-nál földmérést, a diószegi cukorgyárnál csépléskor mázsaellenőrzést és két nyáron át irodai munkát)
1944 szeptemberében behívtak katonai szolgálatra a Bábolnai Méneskarhoz. Rövid alaki és lovassági kiképzés után századírnok lettem. A front közeledtével november 26-án a bábolnai ménes színe-javát „bevagoníroztuk” és kiszállítottuk a bajorországi Bergstettenbe. Itt éltem át a második világháború végét, majd 1945. május végén negyedmagammal elhagytuk az alakulatot és igyekeztünk gyalog hazajönni Magyarországra. Ezrek vándoroltak ekkor az országutakon ugyanilyen céllal. Ausztria határánál amerikai fogságba estem. Kezdetben bajorországi táborokba gyűjtöttek össze minket, majd Franciaországba szállítottak, ahol 1946. március közepéig sátortáborban voltunk kétezren magyarok. Akkor hazaszállítottak bennünket és a dél-komáromi csillagerődben szereltettek le. A bibliám végig velem volt s ez erős támaszt jelentett.
Iskolai tanulmányaimat nem tudtam folytatni, hisz az akkori Csehszlovákiában minden magyar nyelvű iskola megszűnt. Sőt, kimondták a magyarok hontalanságát is. A Vág-híd építésénél segédmunkáskodtam, majd 1946. december 2-án négy társammal csónakon átszöktünk a Dunán, és Pápán sikerült befejeznem a tanítóképzőt. Az akkori magyar kormány befogadta a menekülteket és gondoskodott róluk. A pápai tanítóképző jó szelleme, kellemes, baráti légköre és segítőkészsége máig meghatározó élmény életemben. Isten gondoskodó szeretetét élhettem át ott.
Időközben, 1947 nyarán szüleimet és két testvéremet kitelepítették a
szülőföldről, így kerültünk Békéscsabára, így én is csabai lakos lettem. 
Tanítóként nem sikerült itt elhelyezkednem, emiatt segédmunkásnak jelentkeztem a BARNEVÁL-hoz. Hamarosan kiemeltek és tisztviselő lettem, de négy és fél év után „politikai okokból” elbocsátottak. Két nap múlva a békéscsabai téglagyár bérelszámolója lettem. Itt ért az 1956-os forradalom.
Október 27-én demokratikus úton munkástanács alakult, melynek én is tagja lettem. 1957. február 14-én nyolcadmagammal letartóztattak. Megpróbáltatásaim színhelyei: városi fogda, budapesti Kozma utcai fogház, Kistarcsa és Tököl internálótáborai. Ezután bírósági eljárás indult ellenem. Másodfokon másfél év börtönt kaptam „izgatás” miatt. Ez egy nyilvánvaló koncepciós per volt. A hat tanú – mind párttagok – egységesen, ugyanazokat a hamis vádakat mondták ellenem, ahogy a pártvezetés diktálta nekik. Ezek az eltorzult lelkű emberek, ahogy Szolzsenyicin mondja: „Úgy hazudtak, ahogy a párt érdeke és saját boldogulásuk megkívánta.”
Börtönidőszakomat Gyulán majd Pálhalmán a rabgazdaságban töltöttem, ahonnan 1958 júniusában szabadultam. A rabgazdaságban még alig pirkadt és már dolgoztunk, és teljesen kimerülve késő este hullottunk az ágyba, szinte enni sem tudtunk a halálos fáradtságtól. Embert próbáló idő volt.
1958-as szabadulásom után hónapokig rendőri felügyelet alatt álltam. Munkával próbálkoztam, de 1-2 hét után – nyilván a párt közreműködésével – mindenütt felmondtak, így távol kerestem munkahelyet. Tatán és Budapesten dolgoztam. Onnan jártam hét végeken haza nagybeteg feleségemhez és kislányomhoz. Pesten kezdetben az építőiparban dolgoztam, aminek eredményeként 1963-ban Békéscsabán szobafestő–mázoló-tapétázó szakmunkásvizsgát tettem.
Ez adott lehetőséget arra, hogy a helyi szakmunkásképző intézetben kollégiumi nevelői állást kaptam. 1963. december 1-től 1966-ban szakoktatóvá neveztek ki, majd szobafestést-mázolást-tapétázást tanítottam.
Feleségem is tanár, akivel közel 40 éve kedves, szép kötelékben élünk együtt. Ő is tagja a református gyülekezet kórusának.
1972-ben történelemtanári diplomát szereztem Szegeden. 1983-ban nyugdíjaztak, de még 10 évig végeztem más iskoláknál pedagógusmunkát.
Van két unokám, egyik Budapesten, másik Münchenben él. Lányom is pedagógus.
Hobbim volt mindig a sportolás, az asztaliteniszt versenyszerűen űztem, szeretem az olvasást, a kertművelést, a zenét, a kórusmunkát. A Békéscsabai Református Egyháznál 1949 óta a tavalyi évig énekkari tag voltam. Szeretem egyházi közösségemet.
Ezúton köszönöm a lehetőséget, hogy az Élővíz oldalain bemutatkozhattam, és szerkesztőire Isten áldását kérem munkájukhoz.
„De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson.” Ézs.30,18   

 

Vissza

 

 

 

 

 

Konfirmáció = megerősítés, megerősödés

 

Minden gyülekezet életében örömünnep ilyentájt az ifjú és felnőtt konfirmandusok fogadalomtétele, hiszen maga a gyülekezet erősödik az újonnan csatlakozó – immár teljes jogú – tagokkal. Normális ember felszabadul, megkönnyebbül, ezáltal megerősödik, amikor korábban tett ígéretét beváltja, tehát a szülők, keresztszülők és a gyülekezet közössége egyidejűleg szabadul meg a keresztelés alkalmával vállalt kötelezettségétől. Mégis a konfirmáció leginkább magukat a konfirmálókat erősíti, hiszen ettől kezdve az egyetlen tisztességes világhatalom – a Szentháromság Isten – tudatos szövetségeseivé válnak. Ez pedig mindennél nagyobb erő! Büszkeségre, emberi tartásra, az erő Istennek tetsző használatára: szolgálatra, szeretetre, segítőkészségre, a gyülekezeti közösség életében való aktív részvételre képesít.
 – Új konfirmáltjaink! Ez a tudat adjon Nektek önbizalmat. Vegyetek mély lélegzetet, hangos, érthető szavakkal hirdessétek ezt az erőt, és erre a legbiztosabb alapra építsétek életetek további szakaszait!

Dr. Kürty Csaba

Vissza

 

 

 

 

 

 

Magyar Református Presbiteri Szövetség

Békés Megyei Területi Szervezet

2009. 1. félévi

Megyei presbiteri konferenciája

Gyula

2009. márc. 21.

A Presbiteri Szövetség Békés Megyei Területi Szervezete az idei év első félévének megyei konferenciáját 2009. március 21-én rendezte Gyulán. Gyülekezetünket 15 fős küldöttség képviselte, melyben presbitereken kívül érdeklődő gyülekezeti tagok is voltak. A várakozást és igényt jelezte, hogy az utóbbi évek legnagyobb létszáma, közel 150 résztvevő töltötte meg a tágas gyülekezeti termet. Mivel 2009-ben elkezdődött a Kálvin Emlékévek sorozata, a konferencia témáit is ennek jegyében állítottuk össze.
Az eddigi gyakorlattól eltérően ebben az évben a nyitó áhítat szolgálatára „világi” szolgálattevőket kérünk fel és ennek keretében Dr. Judák Endre gödöllői presbiter bizonyságtétele hangzott el, aki a Presbiteri Szövetség országos elnökségének tagja, a Presbiterképzési Bizottság elnöke, s akinek szerkesztésében a nagyon értékes Presbiteri Füzetek megjelennek. Az áhítat alapigéje a János ev. 5.rész 17-32.verse volt. A magyarázat során a presbiterek felelősségét hangsúlyozta: egy lélek se vesszen el azok közül, akik ránk bízattak. Fontos, hogy honnan vesszük az információkat, milyen az emberképünk és milyen az istenképünk. Arra kell törekednünk, hogy Jézust annak lássuk, aki valójában. Ez csak annak nehéz, aki nem él Jézussal.
Az első előadást Dr. Fodor Ferenc Nagykőrös-Alszegi lelkipásztor tartotta „Solus Christus” -Kálvin János az üdvbizonyosságról címmel. A kérdésben arról van szó, hogy az üdvösséget, az örök életet egyedül Jézus Krisztus szerezte meg számunkra, ezért nincsenek „és”-ek, nincs szükség közbenjáróra. A főbb gondolatokat diavetítéssel kiemelt előadás összefoglalójában arra bíztatott, hogy ne szégyelljük kételyeinket, bizonytalanságainkat. Tanulmányozzuk a Szentírást, imádkozzunk, kérdezzük lelkipásztorunkat és éljünk a közösség lehetőségeivel.. Vágyakozzunk arra, hogy Jézus egyre teljesebben kijelentse magát nekünk, betöltse életünket.
A második előadást Dr. Fekete Károly a Debreceni Hittudományi Egyetem professzora tartotta a magyar református kegyesség és hitvilág jellegzetességeiről. A tartalmas előadásban kritikusan beszélt hitvilágunk torzulásának jelenségeiről: az igehirdetés, a sákramentumok kiszolgáltatásának válságjeleiről. Hangsúlyozta, hogy az értelmet kereső hit korszakát éljük és nagy szükség lenne a protestáns egységre. Istentiszteleti rendünkben meg kell állítani a spirituális „kiszikkadást”, az egyszerűség nem jelenthet igénytelenséget. Helyet kell adni a református hit megélésének és fontos, hogy a bűnismeretre juttatás ne szorítsa háttérbe a feloldozás igényét, a kegyelem, a bűnbocsánat meghirdetését.
Az utolsó előadásban Dr. Judák Endre témája a népegyházból a hitvalló egyházba való átváltozás szükségessége volt. Az Észak-Pesti egyházmegye képzési rendszerét mutatta be, ahol hangsúlyos szerepet kap a bibliaismeret mellett a gyülekezetépítés és a presbiterek személyes bizonyságtételének gyakorlása. Az alkalom imaközösséggel zárult, amely után az ízletes ebéd fogyasztása közben folytatódtak a testvéri beszélgetések. Hálásan köszönjük a gyulai gyülekezet gondoskodását és vendégszeretetét.

                                                                                         Dr.Tóth János

 

Vissza

 

 

 

 

Interaktív rovatot indítottunk

 

…, bár március 29-én, az istentisztelet után üres volt a doboz, így most nem adhatom közre, kinek milyen érdekes, értékes gondolata támadt a közölt karikatúrával kapcsolatban, mégis töretlen a bizalmam és várom azok véleményét, akik nemcsak viszik, hanem olvassák és tartalmilag is értékelik gyülekezetünk kiadványát. Természetesen az írások e-mailben is küldhetők az elovizszerk@freemail.hu címre.
Az áprilisi kérdés, mellyel kapcsolatban kérem a gyülekezet játékos kedvű (ezért fokozott érdeklődésű) tagjainak legfeljebb fél szabványoldalon kifejtett véleményét: Petőfi Sándor, „A XIX. Század költői” című 1847. januárjában írott költeményéből idézek:
„ Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán”
Tanultuk, tudjuk, értjük, szeretjük. – De valóban jól gondolta a költő?
Szíveskedjenek a templom bejáratánál, az ÉLŐVÍZ feliratú dobozba legkésőbb 26-án bedobni

Dr. Kürty Csaba

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

Ha a Bibliám lenne a mobilom

Kép Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat? Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk? Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük? Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre? Mi lenne, ha ajándékként adnánk? Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőként ezt vennénk elő? Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban?

Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal tudunk Vele kommunikálni, aki ezen keresztül válaszol. És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100 százalékos lefedettséget az egész Földön és kiontott vérével aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható  

 

Közérdekű telefonszámok, nem csak a Biblia évére:
Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
Ha hasznosabb szeretnél lenni, hívd a Jn 15-öt!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6:19-34-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsid 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1 Kor 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1 Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

 

(Forrás: Tál és Kendő, Keresztény orvosok lapja, 2008. június)

Beküldte: Mácsik Sándor

Vissza

 

 

 

CSALÁDI NAP A HÚSVÉT JEGYÉBEN

 

KépGyülekezetünkben a Húsvétra készülődés egyik eseménye a hagyományos családi délután, mely ebben az évben április 5-én, vasárnap délután volt. A már megszokott szeretetvendégség mellet négyféle foglalkozás is várta a kíváncsi és kreatív gyerekeket és lelkes szüleiket, nagyszüleiket: lehetett tojást festeni, díszíteni, gyapjúból bárányt, nyuszit készíteni, mézeskalács figurákat cukormázzal díszíteni és húsvéti ablakdíszt ragasztani.

Köszönjük a foglalkozást vezetők és az uzsonnát biztosítok szeretetteljes odaadását.

Vissza