Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009. március

2009.03.06

Kép Az Ige üzenete:  „Nekem az olyan böjt tetszik…”

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:  
GÁL LÁSZLÓ

PRESBITERI CSENDES NAP

FELNŐTT KONFIRMÁCIÓ

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök
harmadszor a Zsinat elnöke

Egyházmegyei presbiteri és
 gyülekezeti konferencia
lesz Gyulán

KONYHA KLUB

KÖNYVAJÁNLÓ

Interaktív rovatot indítunk

 

 

 

 

Az Ige üzenete

 

     „Nekem az olyan böjt tetszik… Ha senkire nem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod…az Úr vezet majd szüntelen.”Ézs.58,6-14

      A böjti időszakból már két hét eltelt. Vajon az elmúlt időszakban megmutatkozott-e életünkben az, hogy böjtben élünk? Csináltunk-e valamit másképpen, tettünk-e többet vagy kevesebbet, mint máskor, vagy éppen úgy   telt el, mintha nem is böjtben élnénk?

       A református embertől viszonylag távol áll, nem föltétlen illeszkedik a kegyességébe a böjtölés. A lexikonok úgy fogalmazzák meg a böjt fogalmát, hogy bizonyos ételektől, vagy mindenféle táplálkozástól való tartózkodás. Jézus maga is 40 napos böjttel készült az Ő küldetésének betöltésére, szolgálatára. Innen is származtatják a mi 40 napos böjtünket.

       Az Ige, /érdemes az egész szakaszt elolvasnunk/ olyan böjtről ír, ami Istennek tetsző. Érdekes módon ez nem az evésről vagy nem evésről szól. Természetesen nem elvetendő a böjtnek az ételektől való tartózkodási formája sem. De soha ne csapjuk be és ne áltassuk magunkat különböző divatos, az egészséget szolgáló szokásokkal, hogy mi azok által mennyit böjtölünk. Ha nem eszünk, attól még nem böjtölünk.

         A bibliai böjthöz szorosan kapcsolódik az imádság és az önvizsgálat. Amikor a kedvtelésünk, a magunkkal foglalkozás helyett Isten előtt állunk meg kérve az Ő tisztító, bűnbocsátó irgalmának a kiáradását magunk és mások életére.

         Tevőlegesen pedig Isten iránti hálánk jeleként megkereshetünk egy perifériára szorult családtagunkat, a gyülekezeti közösségből valakit odafigyelésünkkel, meghallgatásunkkal, időnkkel, türelmünkkel, imádságunkkal, hogy Istennek tetsző böjti időnk legyen húsvét ünnepére készülvén..                                                           

 Marti Márta ref.lp.

 Vissza

 

 

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:  GÁL LÁSZLÓ

KépMegtisztelő számomra, hogy a gyülekezeti újságban bemutatkozhatok.
Monoron születtem iparos család negyedik gyermekeként. Édesapám református, édesanyám katolikus volt, de ez nálunk sohasem okozott gondot. A fiúk reformátusok voltak, a hugom pedig katolikus és mindenki a maga hitében nevelkedett. Az ötvenes évek elején is jártunk hittanórára, amikor ezt nem vették jó néven. Édesapám egy segéddel dolgozott és ezért „ipari kulák”-ként osztályidegen volt, tehát már az nem számított, hogy a gyerekek még hittanra is jártak. Azokban az években ez volt szokásos, otthon vallásos nevelés, az iskolában kommunista, ez utóbbi nem fogott rajtam.
Rendszeresen jártam templomba, először a gyermek istentiszteletekre, majd konfirmáció után a felnőttre.
Általános és középiskolába Monoron jártam, utána a Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem Okleveles Vegyészmérnöki képesítést. Két évig Budapesten dolgoztam, majd 1971-ben kerültem Békéscsabára. Sajnos itt volt egy időszak az életemben amikor eléggé hanyagoltam a templomba járást. Hétvégeken hazautaztam szüleimhez amíg éltek és mindig siettem. Csak az ünnepeken jutottam el a templomba.
1974-ben megnősültem, két leánygyermekünk született. Feleségem és gyerekeim is reformátusok. A keresztelést is Monoron a szüleim gyülekezetében illetve az akkori gyülekezetemben tartottuk.
A békéscsabai gyülekezettel csak akkor kerültem kapcsolatba amikor az első gyermekemet hoztam konfirmációra beíratni. Akkor annyira megfogott az Ige, hogy azóta rendszeresen járok templomba. Ehhez még hozzájárult a gyülekezet kedvessége, befogadókészsége is. Nagy megtiszteltetés ért, amikor néhány év múlva felkértek pótpresbiternek, majd a legközelebbi választáson meg is választottak presbiternek. A presbiteri munkát igyekszem legjobb tudásommal végezni és segíteni a presbitérium munkáját.
Köszönöm a bemutatkozás lehetőségét és Isten áldását kívánom a gyülekezetre.

 

Vissza

 

 

 

 

 

 

PRESBITERI CSENDES NAP

Kép2009. február 14-én – a már hagyománynak számító – presbiteri csendes napra gyűlt össze a Békéscsabai Egyházközség Presbitériuma. Az áhítat perceit követően a gyülekezet életét is meghatározó döntések születtek a gyűlésen, így elkészült a missziói munkaterv, valamint összeállításra került az egyházközség teljes jogú tagjainak névsora. A presbitérium döntést hozott a 2009. évi költségvetésben felújításra elkülönített pénzösszeg felhasználási céljaival kapcsolatban is.

Dr. Képíró Tibor

Vissza

 

 

 

FELNŐTT KONFIRMÁCIÓ

Két ige

 
Két ige találkozásáról szólt az elmúlt öt hónapunk. Az első ige Isten igéje:
 
„Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3,16
 
A másik, a konfirmálni kifejezés, ami latin eredetű, nyelvtani ige, és azt jelenti: valamit megerősíteni, megszilárdítani.
 
KépIsten idézett igéje immár közel kétezer éve a mienk, azóta ad reményt, lehetőséget milliók számára. János evangéliuma szerint Urunk egyetlen dolgot két tőlünk – hitet. Hitet Ő benne, hogy elfogadjuk azt, hogy Jézus Krisztus áldozata által bűneink megbocsáttatnak, és hogy a hit útját járva boldog, örök élet lesz a jutalmunk. Isten igéje ismert volt, élt, és sokakat éltetett már akkor is, amikor megszülettünk. Létezett és munkálkodott, ha
nem is tudtuk, nem akartuk tudni, vagy csak nem volt lehetőségünk tudni
róla: a tavalyi év őszén így, kíváncsian, kicsit szorongva, de reménykedve
telepedtünk be egy hétfő este a lelkészi hivatalba. Éhes volt a lelkünk, megoldást szerettünk volna, nem kevesebbet, mint „életünk kulcsát”, s ha
volt is elképzelésünk, szavakba még nehezen tudtuk volna önteni.
Megismerkedtünk a Tízparancsolattal, hétfőként mindig egy újabb törvényi rendelkezés mutatott rá életünk bűnös voltára, s ha lelkünk tükrében vizsgáltunk a törvényt, nem sokat kellett keresgélni, hogy konkrét, akár csak egy-két nappal korábbi eseményekben ismerjük fel, hogy Isten parancsát nem tartottuk meg. Ha eddig volt sejtésünk arról, hogy bűnöket követünk el, akkor most biztos tudásunk lett e tekintetben, és bizony gyakran olyan cselekedeteket illetően is, amikről nem is gondoltuk volna, hogy nem tetszenek a Mennyei Atyának. 
A tizedik parancsolat megbeszélése után egy dologban bizonyosságunk volt: a törvényt megtartani nem tudjuk, s ha valamiféle csoda folytán az első kilenc parancsolatot, vagyis a tényleges tetteket, cselekedeteket illetően az Isten által elvárt magatartást tudnánk tanúsítani, kívánságainkat, vágyainkat akkor sem tudjuk befolyásolni, s a tizedik parancsolatra figyelemmel biztosan elveszünk.
Érezhető volt az esti találkozások alkalmával, hogy mindenki őszintén vizsgálja magát, gondolatait, érzéseit, tetteit és a gyakran fájó felismerések elmondása is könnyebbséget jelentett, ha akkor még a megoldás nem is volt ismert, vagy egyértelmű számunkra. Volt, aki János fent idézett sorainak ismeretében ült közöttünk, azonban a legtöbbünknek megkönnyebbülést jelentett, amikor lelkipásztorunk megismertetett Isten eme igéjével, ami a mi történetünkben az első ige.
A második ige, a latin kifejezés, a megerősítés és megerősödés Isten igéjében. Ez sem volt egyszerű, kétkedéstől mentes folyamat, azonban a vágyott kulcs birtokában nem lehetett kérdés, hogy találkozik-e bennünk a két ige. A kulccsal a kezünkben, a konfirmációs vizsgára készülve naponta ízlelgetve és értelmezve Isten igéjét erősödött bennünk a hit és a vágy, hogy mások előtt is megvallhassuk azt, hogy hisszük Jézus Krisztus áldozatát, és hogy az talán a mi életünk vonatkozásában sem volt hiábavaló.
Hálásak vagyunk, a KépMennyei Atyának, hogy az Ő házába és az Ő közösségébe vezetett minket, hálásak vagyunk azért a vasárnapért, ami életünket megújítja, és ami értelmet ad neki; köszönjük a gyülekezetnek, azt a szeretetet, amivel befogadtak minket, és amivel együtt ünnepelték velünk a két ige találkozását.
 
Dr. Kocsisné Havasi Katalin és Dr. Kocsis Zsolt

Vissza

 

 

 

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök
harmadszor a Zsinat elnöke

KépA Magyarországi Református Egyház XIII. zsinati ciklusának alakuló ülését 2009. február 25-én tartották. A nyitó úrvacsorás ünnepi istentiszteleten  Cseri Kálmán pasaréti lelkipásztor hirdetett Igét. Az első ülés legfontosabb eseménye a Zsinat lelkészi és világi elnökének megválasztása volt. Lelkészi elnökké az új ciklusra is Dr. Bölcskei Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét választották, a világi elnök Dr. Huszár Pál,  a Dunántúli Egyházkerület főgondnoka lett.

                                                                                   Dr. Tóth János

Vissza

 

Egyházmegyei presbiteri és
 gyülekezeti konferencia lesz Gyulán

A Presbiteri Szövetség Békés Megyei Területi Szervezete a 2009. 1 félévi megyei konferenciáját Gyulán rendezi 2009. március 21-én szombaton 9 órai kezdettel. A gyülekezeti házban tartandó összejövetelen a nyitó áhítatot Dr. Judák Endre gödöllői presbiter tartja, aki egyben az országos elnökségben a Presbiterképzési titkár feladatait látja el és ő a Presbiteri Füzetek szerkesztője is. A konferencián előadást tart Dr. Fekete Károly debreceni professzor és Dr. Fodor Ferenc nagykőrösi lelkipásztor  is. Az idei programokat a Kálvin emlékév jegyében állítottuk össze. Az alkalomra – a közeli helyszín miatt is – a presbiterek mellett szeretettel várjuk az érdeklődő gyülekezeti tagokat is.
                                                                                   Dr. Tóth János

Vissza

 Kép

 

 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ

Sándor Endre: Te vagy az az ember!
Gád és Nátán próféta üzenete
Kálvin Kiadó, 89 old. 490 Ft.
Kép Sándor Endre vámosújfalui lelkész, (egykori polgármester) igényes és érdekfeszítő sorozatot indított a Kálvin Kiadónál, melyben Isten ószövetségi kiválasztottainak életét és üzenetét tárja elénk.

 

A sorozat eddig megjelent kötetei:

·         Debóra éneke,
·         Eszter,
·         Jusson nekem a benned lévő lélekből kétszeres rész (Elizeus próféta élete),
·         Kiteszek egy fürt gyapjút (Gedeon élete),
·         Ruth,
·         Sámson,
·         Az Úrnak szentelt élet (Sámuel próféta üzenete),
·          Csak légy erős és bátor (Józsué élete)

A felsoroltakhoz hasonlóan a „Te vagy az az ember!” is prédikációk gyűjteménye, igehellyel, tömör, lényegre törő tanítással, és záró imádsággal. Tizenegy tanítás arról, hogyan szólt Isten Gád és Nátán prófétán keresztül Dávidhoz, majd hogyan alázta meg magát minden esetben Izráel királya. A igemagyarázatok és kortörténeti kiegészítések mellett minden fejezetben találunk aktualitást a próféták üzeneteiben.

 Az Ószövetség Gádról és Nátánról meglehetõsen szûkszavúan emlékezik meg. Alakjukra árnyékot vet Dávid és Salamon dicsõsége. Pedig az uralkodó és az Úr között nemegyszer õk voltak a közvetítõk. Sõt 1Krón 29,29 szerint „Dávid király dolgai elejétõl végig meg vannak írva Sámuel látnok, Nátán próféta és Gád látnok történetében”. Közülük mégis csak Sámuel próféta nevét találjuk meg a Biblia tartalomjegyzékében.

Sándor Endre jelen esetben nem csak az „elsõ vonallal” foglalkozik. Dávid király mögül elõbújnak a tanácsadók, akik Isten akaratát, ígéretét, döntését vitték kellõ idõben és megfelelõ pedagógiával a király elé. Mondanunk sem kell, hogy ezek között nem csak kellemes dolgok voltak. Gád a Dávid által elrendelt népszámlálás, Nátán pedig Betsabé elcsábítása miatt indult az Úr súlyos ítéletével a király színe elé.
A nem egészen százoldalas kis könyvben tizenhárom történet által ismerhetjük meg a két próféta – ma is mindenki számára fontos mondanivalójú – üzenetét. Bár egy-egy példabeszéd után Nátánhoz hasonlóan már senki sem mutat ránk: „Te vagy az az ember!” (2Sám 12,7), mégis magunkra vehetjük azokat a példázatokat, amelyek itt és most pontosan nekünk szólnak.

 

Tar Krisztián

Vissza

 

 

 

Interaktív rovatot indítunk

KépSzeretnénk, ha olvasóink bekapcsolódnának lapunk írásába.
Jelenlegi elképzelésünk szerint  úgy, hogy az Élővíz következő számaiban megjelentetnénk egy-egy képet, vagy írott fogalmat, melynek hitünk, egyházunk szempontjain alapuló értelmezését, hasznos, vagy káros voltát - akik erre indíttatást éreznek - legfeljebb fél oldal (16 sor 64 leütés) terjedelemben kifejtenék és a megjelenés hónapja utolsó napjáig bedobnák az "Élővíz" feliratú gyűjtőbe, vagy e- mailben elküldenék az elovizszerk@freemail.hu címre. A beérkezett vélemények értékelése, esetleg a legérdekesebb levelek kivonata a következő szám tartalmát gazdagíthatná. Első témául Kaján Tibor európai hírű kiváló karikatúrista "Hitvita" c. művét kínáljuk.
A rovatot dr Kürthy Csaba gondozza.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.