Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011. április

Az Ige üzenetesziv.jpg

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL: VARGA  TÜNDE

ANNO: Lorántffy Zsuzsánna
leánykollégium 3. rész

Popcorn nélkül - FEHÉR TENYÉR

Ünnepi Istentisztelet 2011. március 15-én  

Koppányi Gyula emlékére

Csillagpont

Palotay Gyula: Húsvéti hozsánna

 

 

 

Az Ige üzenete

                    „Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! Lásd meg    nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet!”Zsolt. 25,17-18

Erős böjti szél fúj, bár nem hideg, de durva. Mindent összekuszál, mindent összehord, amit csak emelni bír, de talán még azt is, amire nem számítottunk. Ez az erő megmutatja, hogy mi van körülöttünk, az udva-runkon, az utcákon. Olyat is, aminek nem örülünk, ami munkát ad. Össze-húzzuk magunkon a frissen elővett tavaszi kabátunkat is, hogy ez az erő ne szántson bele.

Az a mozdulat, az az összehúzás, az a szoros összezárás, szorítás foglalkoztat a napokban. Vajon a lelkünk „betéliesítve”, össze-szorítva, vagy kitárva készül a húsvéti örömre?  Nyitjuk-e, hogy a böjti időben a Szentlélek átfújja, betöltse új erővel, szeretettel, hittel és reménységgel? A bezárkózásból nehéz kinyílni, mert talán azt gondoljuk, hogy ez így biztonságosabb, jól megszokott és bevált, hiszen nagypénteken nem egyszer hóvihar is volt már. De tudnunk kell, hogy így a lelki áldások elől  elzártak maradunk. Készülünk-e a megalázott, kigúnyolt, megostorozott, keresztre feszített, de HÚSVÉTKOR FELTÁMADOTT JÉZUS KRISZTUS áldásait elfogadni? Azok  a lelki áldások csak nyitott, tiszta, világos, kitárt szívekbe adatnak.  

A böjti idő arra szolgál ebben az esztendőben (is), hogy Isten jelenlétében merjük kinyitni a lelkünk becsukott ajtaját, hogy a Szentlélek átfújja, még ha olyan dolgokat is „összehord”, amivel feladatunk lesz.

Ne csak a függönyeinket, ablakainkat tisztítsuk, fényezzük, hanem annál inkább a lelkünket készítsük a győzelem ünnepére, hogy a mi Győzelmes Megváltónkkal együtt öröm, békesség és tisztaság uralkodjék  bennünk, melyre elhívott mindnyájunkat.

                                                                                                       Marti Márta lp.

Vissza

 

 

 

 

 

 

  

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL: VARGA  TÜNDE

varga-tunde.jpgBiztosan sokan vannak gyülekezetünkben, akik e képen találkoznak először Varga Tünde arcával, hiszen kb. 3 hónapja – amióta átvette Kissné Farkas Gabriella posztját templomunk orgonaülésén – feltűnés nélkül érkezik, látja el énekvezetői tisztét, és távozik. (Kislányos megjelenése folytán különben is simán elkeveredhet a tizenéves lányok között). Istentiszteleteink egyik fontos eleme – orgonajátéka - viszont már mindannyiunk füléhez és szívéhez eljutott, pedig tudom, hogy félve, szorongva vállalta el ezt a feladatot.

 Néhány száraz életrajzi adat:

 38 éves (legalább húszat letagadhatna). Három fiú (12, 10 és 8 éves) édesanyja.  Borsod megye szülöttje. Katolikusnak keresztelték. Tíz éves korában kezdett a zenével foglalkozni, tizennégy évesen a békéscsabai Zeneművészeti Szakközépiskolába került. Érettségi után Debrecenbe, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára nyert felvételt, ahol 1995-ben végzett a szolfézs – zeneelmélet - karvezetés szakon.

 Karvezetést Berkesi Sándortól tanult, aki a híres kántus vezetőjeként a református egyházi zenét is megszerettette vele. Immár tanárként került vissza 1996-ban békéscsabai volt iskolájába, a „Bartók Bélába”, ahol a szolfézst és a zeneelméletet igyekszik megismertetni, megszerettetni tanítványaival.

 - Ki a kedvenc zeneszerződ?

 - Azért nehéz erre válaszolni, mert nagyon sok van. Hangulatomtól, lelkiállapotomtól nagyon sok függ, no meg attól is, hogy éppen melyik zenetörténeti korról és azon belül kikről tanítok az iskolában. Talán mégis

Mozart az, akinek műveiből annyira sugárzik a lenyűgöző istenáldotta tehetség, a legmagasabb értékeket felvonultató könnyed muzsikálás, hogy bármikor megörvendeztet.

 - Zeneszerzéssel nem próbálkoztál?

 - Nem, viszont „szakmámból” adódóan a dallamok egyéni és sokféle megharmonizálását nagyon kellemes és szórakoztató feladatnak tartom, orgonajátékomban is sok hasznát veszem.

 - Akkor biztosan szereted a jazz zenét is!

 - Mindenféle jó zenét szeretek – így jazzt is – de nem ismerem eléggé, nem is próbálkoztam vele.

 - Mi a kedvenc hangszered?

 - A cselló és a klarinét. Persze nem mindegy hogyan szólaltatják meg. Itt mondom el, hogy én nem vagyok orgonista, bár ezt a hangszert is nagyon szeretem és tisztelem. Amikor a Békéscsabai Református Egyháztól jött megbízatást elvállaltam, nagyon szorongtam, féltem, hogy nem fogok megfelelni. Úgy érzem, már túljutottam a kezdeti nehézségeken, de egy ilyen bonyolult hangszer megismerése, megszokása és – bár már ott tartanék! – uralása nagyon sok időt és munkát igényel. Kérem is a gyülekezet tagjait, hogy nézzék el, ha most még nem mindenben tudom kielégíteni zenei elvárásaikat.

 - Megnyugtathatlak. Sokakkal beszélgettem az „új kántorunk” teljesítményéről. Egybehangzó dicséret és elismerés tükröződött szavaikból. Reméljük, hosszú évekig lehetünk élvezői zenei szolgálatodnak, melyet máris a gyülekezet szeretete övez. Ehhez kérjük Isten segítségét és áldását.

                                                                                                 Kürthy Csaba dr.

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

 

gyulekezeti-elet.jpg

 

Konfirmációi hitvallás tétel

Köszönöm a megtiszteltetést és a váratlan felkérést!

Miért jelentkeztem felnőtt konfirmáció előkészítőre? Már gyermekkoromban jártam előkészítőre, de ifj. Koppányi Gyula elhelyezésével családunk hitélete kettétört, és ezután én is, mint már annyian életük során, sok megpróbáltatáson mentem keresztül.

2004-ben, édesanyám elvesztésekor lelki válságba kerültem, kapaszkodót kerestem. Visszagondoltam gyermekkori templomi élményeimre, kezdtem eljárni a református templomba. Az igehirdetések hallgatásakor megtapasztaltam a vigasztalást és a lelki béke örömét. Egyre inkább vágyat éreztem az ige megismerésére, s ezért gyakrabban látogattam el a gyülekezeti alkalmakra. Néhány éve foglalkoztatott az Úrvacsora vétel szükségessége, de azt tudtam, hogy ez a konfirmálás – hitem megerősítése útján lehetséges.

2011-apr-konfi-1.jpgVégül is 2010 októberében, a gyülekezeti testvérek bátorítására – Istennek hála – jelentkeztem a felnőtt konfirmációi előkészítőre. Szívemben vágyakozás és bizonytalanság volt. Szerettem volna hitben megerősödni az ott hallottak által. Bizonytalanságom oka: lesz-e kitartásom, és el tudom-e sajátítani a vizsgához szükséges ismereteket? Bátorítást az alábbi ige által kaptam: „Ne félj, mert veled vagyok: ne csüggedj, mert én vagyok Istened,megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.” (Ézsaiás 41:10.)

Tizennégy alkalommal beszélgettünk a tíz parancsolatról és a második Helvét Hitvallás néhány fejezetéről és a minket foglalkoztató kérdésekről A közös igeolvasás a Tiszteletes úr igemagyarázata és az őszinte beszélgetések sok segítséget nyújtottak nekem az ismeretek megszerzéséhez.

Felismertem, hogy saját erőmből a törvényt nem tudom betartani. Ha Krisztus szívemben él, nem egy-egy törvény betartása szerint, hanem mindazon igék által, melyek Istentől származnak, kell, hogy éljek. Ez igazi erkölcsi tartást biztosít számomra. 2011. március 6-án a presbiterek előtt adtunk számot tudásunkról. Éreztük, hogy a vizsga célja nem a hiányosságok kutatása. Ez derült ki dr. Tóth János és dr. Kürthy Csaba presbiterek szeretetteljes szavaiból is. Örömüket fejezték ki, hogy önkéntes elhatározásból jutottunk el hitünk megerősítéséhez.

2011. március 13-án konfirmáltunk. Boldog voltam, hogy most már teljes jogú tagja lehetek a minket szeretettel fogadó gyülekezetnek. Fogadalomtétellel megerősítettem, hogy ezután csak a megváltó Krisztusnak élek a református hitemet megtartom, és gyakorlom. Életem irányadója a törvény summája: „Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és elmédből… szeresd felebarátodat, úgy, mint magadat.” (Máté 22: 37-40.)

2011-apr-konfi-2.jpgÁldásvételre készülve hálát adtam Istennek, hogy megajándékozott élő hittel és azokkal, akik a hit magját elvetették bennem.

A konfirmációkor ígéretet tettem, hogy az Úrvacsorával rendszeresen élek és az anyaszentegyházunk életében áldozatkész tag leszek.

Istennek hála, Tiszteletes úrnak köszönet a szolgálatáért, hogy hozzásegített hitem megerősítéséhez, az Úrvacsora felvételéhez!

Sándor Ferencné

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diákok önkéntes szolgálata

Az Evangélikus Gimnáziummal szorosabb gyülekezetünk kapcsolata, mint azt elsőre gondolnánk. Sok gyermek jár oda gyülekezetünkből és lelkészeink is óraadóként tanítanak itt református hittant, így egy pályázat kapcsán elinduló és reménység szerint folytatódó önkéntes munkáról hadd álljon itt egy híradás és személyes beszámoló arról, hogy a különböző szakon tanuló diákok egy pedagógus vezetésével egyénileg vagy csoportosan, személyenként minimum 30 óra közösségi szolgálatot vállalnak és teljesítenek tanórán kívüli foglalkozás keretében.

Iskolánkból sokunknak felkeltette az érdeklődését ez a felhívás. Két lehetőség kínálkozott az önkéntes szolgálatra, a helyi kórház gyermekosztályán meseolvasás és játék, valamint a Békéscsabai Evangélikus Szeretetotthonban idős emberekkel való foglalkozás. Azért jelentkeztem, mert érdekesnek tartottam és szeretek emberekkel foglalkozni. Mielőtt elkezdtük volna a munkát, tréningen vettünk részt, megismertük egymást, és vicces feladatok keretében beszélgettünk az elvégzendő munkáról. Most a gyermekosztályon a kicsikkel játszunk és a nővérek munkáját segítjük, a szeretetotthonban pedig az idősekkel beszélgetünk és meghallgatjuk gondjaikat. Nagyon jó felkészülés ez az életre, mert megtapasztalhatjuk, mennyire különbözők, és mégis egyformák az idősek és a gyerekek, hisz egyformán igénylik a törődést és a szeretetet. Már nagyon sok élménnyel gazdagodtam, pedig még csak most kezdődött el a „szolgálatom”. Remélem a további idő is ilyen jól fog eltelni és még több szép élményben lesz részem.               

 Fazekas Andrea, 11.A

Vissza

 

 

 

 

 

 

2011. április 29. - FEHÉR TENYÉR

rendezte Fehér tenyér című film alapötletét öccse, a hivatásos tornász, Hajdu Zoltán Miklós története adta. Egy fiatal tehetség, Dongó pályafutását követhetjük nyomon kilenctől harmincéves koráig. A karriertörténet végpontján a felnőtt Dongót maga Hajdu Zoltán Miklós játssza. A valós világ és a fikció kapcsolatát erősítendő a mű másik főszereplője Kyle Shewfelt kanadai tornász olimpiai bajnok, aki a filmen is és az életben is tanítványa Hajdu Zoltánnak. A Fehér tenyér első bemutatójára a 2005-ös filmszemle keretében került sor - és a film azonnal hat díjat hozott el.

2011-apr-popcorn.jpg

A Hajdu Szabolcs

Szeretettel várunk mindenkit április 29-én (új időpontban!) fél hatkor, a gyülekezeti teremben, a vetítésre és az azt követő teára és beszélgetésre!

 

Vissza

 

 

 

 

 

 

Ünnepi Istentisztelet 2011. március 15-én

2011-apr-okumene.jpg

  Történelmünkben sokszor nevezték református őseinket rebelliseknek és ez tisztes örökségünk. Tehát kézenfekvő, hogy évek óta városi ünnepségek közül a március 15-i kezdődjön a Református Templomban ökumenikus istentisztelettel, amelyen városunk polgármestere, díszpolgára, alpolgármestere és közgyűlésének tagjai közül többen részt vettek. Az idei ünnep azért is különleges volt, mert nemzetünk alkotmányának születése előtti vajúdásának kezdete volt ez nap és keresztyén felelősségünk imádkozni azért, hogy a krisztusi értékek is megjelenhessenek abban, mint például a magzati élet védelme. Tegyük ezt azzal a reménységgel, hogy alaptörvényünk is eszköz lehet nemzetünk felemelkedésében.

 2011-apr-okumene-2.jpg

 

 

Vissza

 

 

 

 

 

Csillagpont

2011-apr-csillagpont.jpgKétévente mintegy 3000 fiatalt vonz egy különleges ifjúsági találkozó, a Csillagpont. Különleges, mert fiatalok szervezik fiataloknak: a mostani, ötödik találkozó is közel 500 önkéntes munkájából áll össze. A Csillagpont nemcsak kulturális fesztivál, hanem lelki alkalom is. Nemcsak koncertekre, táncházakra és elgondolkodtató előadásokra, hanem a fesztiválok világában ritka, meghitt beszélgetésekre, testvéri ismerkedésre, elcsendesedésre is hívunk Téged.

 

Szállás, étkezés

A résztvevők számára a helyszínen sátorhelyet biztosítanak, a részvételi hozzájárulás a területhasználatot is magában foglalja. A részvételi hozzájárulás a május 15-ig jelentkezőknek napi 1300 Ft, a május 15. után jelentkezőknek napi 1500 Ft, a helyszínen napi 2000 Ft. A találkozó területén szervezett étkezést biztosítanak, napi három étkezést 2100 Ft / nap áron. A tábor környékén büfé és élelmiszerüzlet is található.

 

Helyszín

A Csillagpont idén Tatán lesz, az olimpiai edzőtáborban. A résztvevőket egy 25 hektáros parkosított terület várja a Cseke-tó mellett. A tervek szerint vonattal fogunk érkezni (a találkozó helyszíne 500 méterre található Tata – Tóvároskert vasútállomástól).

 

Jelentkezés

Az internetes regisztráció várhatóan áprilisban indul. Szeretnénk összefogni a békéscsabai gyülekezetből jelentkezőket és lehetőség szerint egyszerre regisztrálni, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy Marti Mártánál vagy Tar Krisztiánnál jelezzék a részvételi szándékukat.

 Csillagpont videók

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza

 

 

 

 

 

 

Ünnepi Istentisztelet, kereszteléssel 
Koppányi Gyula emlékére

      A templomépítő őssel bíró Koppányi család már megszokott vendégei gyülekezetünknek minden tavaszon és ez idén sem volt másképp. Idei alkalom sok mindenben hasonlított az előző évek megemlékezéseihez, hiszen elénekeltük a család hitvalló énekét és a családtagok koszorút helyeztek el neves ősük szobránál, de a mostani esemény különlegességet is hordozott, egyrészt egyik legkisebb leszármazottat keresztelhettük üknagyapja által építtetett templomban, másrészt szomorúan kellett felidézni, hogy ifj. Koppányi Gyulát 55 éve helyezték el hatalmi szóval Békéscsabáról.

 2011-apr-koppanyi.jpg

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.