Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011. június

2011.06.11

Aolthatatlan-tuz.jpgz Ige üzenete

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:

ÜRMÖS GYULA

ANNO: Az egyház újjászervezése

Egyházmegyei presbiteri
konferencia Békéscsabán

Az Aradi Református Egyházmegye
Presbiteri Szövetségének közgyűlése

MEGHÍVÓ


 

 


Az Ige üzenete

 „Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta,
annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek! Jn7,38”

Jézus a lombsátrak ünnepén mondta ezt annak a hallgatóságnak, amely nézte azt a ceremóniát, melynek keretében a Siloah tavából hozott vízzel hálaáldozatot mutatnak be Istennek. A jeruzsálemi embereknek ez volt az élő víz, mert a Gihón forrás táplálta az emberi kéz által sziklába vájt fél kilométeres alagúton keresztül.

De Jézus valami egészen másra használja ezt a képet: Isten Szentlelkére, aki az istenarcú énünket hozza ki belőlünk és ez másokra is hat. Ő táplálja a hitünket és közösségbe von megváltó Urunkkal. Mégis akkor sokszor miért hiányzik ez belőlünk? Mert nem úgy hiszünk Jézusban, ahogy az Írás mondja, hanem csak „a magunk módján” és az ember által kitalált vallásra nem érvényes a jézusi ígéret, azt az Írás bálványimádásnak nevezi.

Pedig a Jézusba vetett hit, az élő víz életbevágóan fontos, mert az tiszta. Éppen ezért az élő víz nem betegíthet meg szemben a holt vízzel, a repedt falú ciszternák (Jer2,13) állott és poshadt vizével, ami még szennyezett is. Az emberi vallások csak tovább betegítik az amúgy sem egészséges lelkeket, amit jól látunk a vallásos téveszméktől és az egyházban szerzett neurózistól szenvedő emberek és vezetőik életén.  Pedig buzgóságuk már fanatizmus és mégis csak pusztul körülöttük és bennük minden.

De aki az élő vizet vette Jézustól az másokat is felüdít és maga is felüdül (Pld 11,25), nyomában áldás fakad és mosoly. Ahhoz, hogy mibelőlünk is áldások folyamai ömöljenek Isten Szentlelkére van szükségünk. Legalább így Pünkösdkor hagyjuk, hogy munkálkodjék bennünk, hogy új életet munkáló emberekké lehessünk.

Marti Miklós ref.lp.

Vissza

 

 

 

                   

  ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL
 Ürmös Gyula

 

   urmos-gyula.jpg  Igazán jól elbeszélgettünk a kapitány úrral. Szabadnapja derekát áldozta rám, ránk – mármint erre a bemutatásra. Meglepő és megnyugtató, hogy bár közel négy évtizeddel fiatalabb nálam, mégis rendkívül sok ponton egyezik a felfogásunk. Például abban, hogy a gyülekezetbe, munkába, tanulásra, sportolásra nem küldeni, kényszeríteni kell a fiatalságot, hanem csábítani, magunk mellé venni, szelíden irányítani, kedvet csinálni, példát adni.

      Fiatalon, 34 éves korában lett Mezőkovácsházán a rendőrkapitányság vezetője. Nem ismeretlen terület számára, hiszen gyermekkora, az általános és a középiskola elvégzése is ehhez a településhez kötötte. Szülei, a pedagógus édesapa és gyógyszertári asszisztens édesanya – természetesen már nyugdíjban – most is ott élnek.

      A középiskola befejezése után Debrecenben végezte a tanítóképző főiskolát, melyet akkor még kötelező katonai szolgálat követett. Ebben is megegyeztünk, hogy nem volt az olyan szörnyű, több haszna volt, mint kára. Sok mai fiatal könnyebben birkózna az élet megpróbáltatásaival, ha része lett volna benne. A leszereléskor arra gondolt, hogy a seregnél marad, de édesapja tanácsára hallgatva, és sógora (nővére férje) példáján felbuzdulva 1990-ben mégis inkább a rendőrséghez szegődött. Kezdő rendőrként első ilyen állása is Mezőkovácsházán volt. Munkája mellett elvégezte a rendőrtiszti főiskolát. Avatása után a békéscsabai főkapitányság állományába került, ahonnan 2000-ben nevezték ki a megyeszékhely után – vissza a második legnagyobb békés-megyei városi kapitányság élére.

      Nagyon tanulságos, amit az egyházhoz való viszonyáról elmondott. Édesapja, és apai nagyszülei katolikusok, az anyai ág református. Gyermekként az apai nagyapáéknál látható „szent sarok”, Szűz Mária szobor, olvasó, szentképek látványa lenyűgözte. Aztán az anyai nagymama aki csendben, magában imádkozott, elgondolkoztatta. Ez utóbbi – a református nagymama – miután megözvegyült, Békésről Békéscsabára költözött, és az itteni gyülekezet aktív tagja lett, aki olykor-olykor a kis Gyuszit is magával hozta az alkalmakra.

       Biztos, hogy a gyermekkori élményeknek is volt fontos formáló szerepe, ám az, ami a döntő lökést – immár felnőttként – megadta, számomra is meglepő volt: 2007-ben kislányuk keresztelőjén a kedves beszéd, a színes ablakokon rájuk áradó napfény, majd amikor megfordultak, a fennálló gyülekezet barátságos mosolya, áldó éneke. Ezt követően lett szinte természetes, hogy 2008-ban konfirmált, majd egy évre rá felesége, Andrea is. Azóta várja a vasárnapokat. Érzi a templomban sugárzó megnyugvást, Isten közelségének erőt sokszorozó hatását. „De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma.” Jer 17,6.

        Érzi és igényli, pedig egyébként is nyugodt és erős ember: aktív ökölvívó, tréner. Másik „hobbija” a család: a 17 és 13 éves fiúk meg a 9 éves kislány. A nagyobbik fiú 6 évesen csatlakozott apjához, azóta intenzíven sportol, a kisebbik 9 éves korától, de ő az utóbbi időben egyre inkább a zene irányába fordul, szívesen kapaszkodik a gitárjába. A kislány érdeklődése a népi tánc és a jazz-balett művelésében teljesedik ki.

         Vonjuk le tehát a tanulságot: Ezért fontos a templom, a színes ablakokon beáradó napfény, a gyülekezet tagjainak barátságos mosolya, a zengő áldó ének, hogy minél több értékes ember érezze meg, itt kaphat erőt, nyugalmat, megbízható közösséget.


Kürthy Csaba dr.

Vissza

 

 

 

 

 

Egyházmegyei presbiteri konferencia Békéscsabán

2011-06-presb-1.jpgA Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés Megyei Területi Szervezete 2011. április 09-én tartotta l. félévi megyei konferenciáját Békéscsabán. A csaknem teljesen megtelt templomban a megnyitó áhítat ot Dr. Imre Sándor, a Tiszántúli Egyházkerület főgondnoka, a PSz Tiszántúli Egyházkerületi szervezetének elnöke tartotta Jézus 1. boldogmondásának /”Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.” Máté 5:3/ igéje alapján.     Ezt követően Marti Miklós lelkipásztor és Dr. Tóth János megyei elnök köszöntötte a résztvevőket, majd a határon túli szervezetek küldöttségeinek üdvözlő szavai következtek: Venter Miklós a Királyhágómelléki Egyházkerület szervezetének főtitkára, Pályi József az Erdélyi Egyházkerület szervezetének elnöke, Balla Árpád pedig a Kolozsvári Egyházmegye szervezete nevében szólt.

     Az első előadásban Dr. Kádár Péter, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Ref.Gimnázium igazgatója ismertette Kálvin „Az egyház megreformálásának szükségességéről” írt könyvét, párhuzamba állítva Klaus Douglass: Az új reformáció c. munkájával, kiemelve, hogy „a reformáció ránk váró feladat”! Dr. Buzogány Dezső kolozsvári teológiai professzor a következő előadás során Kálvin törvényeit mutatta be. Szó esett a szertartások, a zsoltáréneklés, a gyermekek oktatása és a házasság szigorú szabályozásáról, és érdekes volt hallani az „egyházőr” feladatkörének bevezetéséről, ami a mai körzetgondozás szolgálatának előfutáraként is felfogható. Új előadás-sorozat is indult „20. századi hitvallóink” témakörrel. Mucsi András békési presbiter, történelem szakos tanár Balogh Mátyás békési lelkipásztor /1887-1953/ életéről tartott, saját kutatómunkája eredményeként értékes dokumentumokkal gazdagított előadást. A konferencia fontos része volt a MRPSz főtitkárának, Dr. Szilágyi Sándornak az idén esedékes presbiterválasztás elveiről és lebonyolításáról való tájékoztatása.   A program Marti Miklós lelkipásztor hálaadó imádságával és áldásával zárult, mely után a résztvevők a vendéglátó gyülekezet szeretetvendégsége keretében további testvéri együttlétnek lehettek részesei.

Az Aradi Református Egyházmegye tudósítását az eseményről itt olvashatják

Vissza

 

 

 

Az Aradi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének közgyűlése és konferenciája,
 Kispereg, 2011. május 14.

 

2011-06-presb-2.jpgVerőfényes koranyári délelőtt gyülekeztek a résztvevők a kisperegi parókia hangulatos udvarán, ahol a vendéglátó gyülekezet asszonyai frissen sült pogácsával, kaláccsal, teával és kávéval kínálták az érkezőket. A gyönyörű virágokkal díszített templomban megteltek a padsorok a nyitó áhítatra, melyen Papp József, az Erdőhegy-Kisjenő-i gyülekezet lelkipásztora szolgált. Az alapige a Tim.6:3-12, a központi üzenet pedig a szolgatársi gondolat volt. A közgyűlést és konferenciát Venter Miklós a presbiteri szövetség Királyhágómelléki egyházkerületi főtitkára és Arad megyei elnöke nyitotta meg

Módi József esperes, Ágya-i lelkipásztor a 147. zsoltár verseivel köszöntötte a résztevőket, majd Dr. Tóth János, a Békés megyei területi szervezet elnöke adta át az anyaországi szövetség üdvözletét, és előadásában az új reformáció szükségességéről vetett fel kérdéseket. Kitért a presbiteri felelősségre és arra a kritériumra, hogy a presbiteri szolgálatra való alkalmasság fontos feltétele a belső elhívás és a belső reformáció. A konferencia végén a református köszöntések határon inneni és túli változatainak egységesítésére tett indítványt, hogy ezzel is nyilvánítsuk ki közös anyaszentegyházhoz való tartozásunkat: az anyaországi „Áldás, békesség !” és a partiumi, erdélyi „Békesség Istentől !” üdvözlések „békesség” szavát a központba helyezve alakulna ki az „Áldás, békesség Istentől !” református köszöntő formula.  A résztvevők meghallgathatták Venter Miklós Arad megyei elnök beszámolóját, a gyülekezetek képviselőinek helyzetjelentését és a tervezett kisköri alkalmak szervezési feladatait, a testvéri beszélgetések pedig folytatódtak a gazdagon terített estebédi asztaloknál.

Az áldozatos és szeretetteljes vendéglátásért köszönet illeti Váradi S. Károly lelkipásztort, a kisperegi presbitereket, a gyülekezet szorgos asszonyait és fiataljait.

A búcsúzásoknál többen is mosolyogva és csillogó szemmel gyakorolták a „megreformált” köszöntési formát: Áldás – Békesség - Istentől !

                                                                                               Dr. Tóth János

Vissza

 

 

 

 

 
Énekkarunk május 8-án Nemzeti Galériában lépett fel
 és Óbudai Református Egyházközségben szolgált.

 

2011-06-hangverseny-1.jpg2011-06-hangverseny-2.jpg

 

 

MEGHÍVÓ

Gyülekezetünk énekkarának záróhangversenye június 17-én (pénteken) 18 órától templomunkban lesz, mindenkit szeretettel várunk!

Vissza

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.