Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


itelkezes.jpg

 

Az Ige üzenete

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:  ILLYÉS  GYULA

FILMAJÁNLÓ: Általános iskola

ANNO: Presbitériumi jegyzőkönyv trianonról

Jótékonysági est Virágvasárnap

GYÜLEKEZETI   ÉLET

 

 

 

Az Ige üzenete

„Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel.” Rm. 2,1.

 

Pál apostol a mindenkori Isten népe fölött mondja ki ezt az ítéletet, akik az erkölcsi bíró szerepében tetszelegnek. Az ő korában a zsidóságra volt jellemző az álszentség, mára ez a lelki ragály sok keresztyénre is átterjedt. Minden korban ugyanazokkal a tünetekkel találkozunk: mérhetetlen elégedettség saját életével, összekeverése a külsőségeknek a belső tartalommal és megvetése azoknak, akik meg is csinálják azt, amiről ő csak fantáziál, azaz az istentelenség bűnét még képmutatással is tetézi. Itt ez a torzulás lelepleződik és egyértelművé lesz: az ítélkezés ítéletre visz.

Akkor nekünk minden bűnre szemet kellene hunynunk és mindenütt eltűrni? Hova lenne (lett) így az egyházfegyelem? A bűn leleplezését ezen sorok között is végzi az apostol és másutt is találunk bűnkatalógusokat. A bűnt néven kell nevezni, sokszor úgy, hogy közben megvalljuk: az arra való késztetés bennünk is meg van. Ekkor már nem az erkölcsbírók lenézésével, hanem a „sorstárs” együttérzésével figyelmeztetünk. Így különbséget teszünk a hozzánk hasonló gyarló ember és az általunk is utált bűne között, nem feledve, hogy neki is és nekünk is megtérésre van szükségünk, az engedelmességhez pedig felülről kapott erőre.

Az igazi misszió ott kezdődik, ahol nem a szavak hangzatosak, hanem az élet beszédes. Ott, ahol a felülről nyert erővel megélt szent élet a szabadulni vágyók számára is utat mutat. Ott, ahol a Krisztusban kapott szabadításért hálából olyan életet élnek, amely Isten dicsőségét és a felebarát javát szolgálja.

Marti Miklós ref.lp

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:  ILLYÉS  GYULA

„Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.” II.Kor, 3,18.

illyes-gyula-presbiter.jpg

Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatkozhatom. Egy szatmári kis faluban, Matolcson születtem 1945.április 13-án. A felmenőim is reformátusok voltak, így természetes volt, hogy 1959-ben konfirmáltam. A vízügyi szakközépiskolát elvégezve a fehérgyarmati szennyvíztelepen dolgoztam és annak vezetője lettem. Beosztottaim között sok cigány származású volt, akik nagyon jó és dolgos beosztottaim voltak, így engem nem kötöztek meg azok a sztereotípiák, amely ma oly sok emberre jellemző.

1969.május 3-án fogadtam örök hűséget feleségemnek, Erdélyi Erzsébetnek, aki Vámosorosziban született. Két gyermekkel, Zsuzsával és Gyulával áldotta  meg az Úr a házasságunkat. Van nény szép unokánk is. Leányunk 1995-ben Békéscsabára jött férjhez és még ebben az éven a fiunk is ide költözött.

Mi 1999. novemberében költöztünk Békéscsabára, és ez a gyülekezet szeretettel befogadott. Múlt év novemberében pótpresbiternek választottak és hálát adok a mennyei Atyának azért, hogy erre a tisztségre elhívott. Örömteli szolgálatom a gyülekezet növényeinek metszése.

Alázattal kívánom szolgálni az Urat és a gyülekezetet.

„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.” Ap.Csel.20,28.

Illyés Gyula

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

FILMAJÁNLÓ

 

Általános iskola (csehszlovák filmdráma)

 

2012-apr-filmajanlo-1.jpg

1945-46-ban Prága egyik külvárosában, a megszállás és a háború évei alatt cseperedett 10-12 éves fiúkból verbuválódott osztály fegyelmezése és tanítása látszólag megoldhatatlan feladatot jelent a pedagógusok számára. Igor Hnizdora is büntetésből bízzák az osztályt.

– Ki ő, aki katonaruhában, övén pisztollyal, csizmaszárában nem dísznek hordott nádpálcával jelenik meg tanítványai előtt? – Afrikában, majd a keleti és nyugati fronton hősiesen küzdő katona, fogoly, majd partizán a hazai ellenállásban? – Hegedűtanár? – Csodálatos ösztönös drámapedagógus? – Hazudozó szájhős? – Közönséges szoknyapecér?

 

2012-apr-filmajanlo-2.jpg

– Lehet, hogy ezekre a kérdésekre a számtalan apró történetet, sokféle sorsot, kapcsolatot bemutató, rendkívül szórakoztató, humoros film végén sem tudunk majd egyértelmű választ adni. Ám a film közben, és utána is jólesik gondolkodni. – Ez pedig nem semmi!

A film április 20-án tekinthető meg. A vetítést kötetlen beszélgetés követi.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

K. N. – dr. K. Cs.

Vissza

 

 

 

 

 

GYÜLEKEZETI   ÉLET

2012-apr-koszoruzas-1.jpg

Április első vasárnapján id. Koppányi Gyulára, a Magyarittabén született templomépítő lelkészünkre emlékeztünk. A jelenlegi magyarittabei lelkipásztor tartott vendégszolgálatot. Az alkalomhoz kapcsolódott a legifjabb Koppányi leszármazott keresztelése és a templomkerti szobor megkoszorúzása is.

 

***

Március 15-e, nemzeti ünnepünk eseménysorozata - immár hagyományosan – a templomunkban tartott ökumenikus Istentisztelettel kezdődött, melyen városunk prominens személyiségei is részt vettek.

 

2012-apr-koszoruzas-2.jpg

 

Vissza