Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012 húsvét

nagyhet.jpg

Az Ige üzenete

VISSZATEKINTŐ

ELŐRETEKINTŐ

KÖSZÖNET

Kérés és köszönet

 

 

 

 

Az Ige üzenete

Jézus így köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Lk.24,36.

 Nagypénteken Jézus kereszthalálát átélő tanítványokat a Feltámadott Krisztus húsvétkor ezzel a köszöntéssel üdvözli. Jézus, mint mindig, akkor  is tudta, hogy mire van szükségük az Őt követőknek.

Három nappal korábban a tanítványok nagy lelki megrázkódtatáson estek át, amit nem hevertek ki, az elmúlt napok alatt. Volt, aki elárulta, volt, aki átkozódva tagadta meg, sokan elfutottak, elrejtőztek, mentve az életüket, nehogy hasonló sorsra jussanak, mint Mesterük. Ezt a viselkedésüket a félelem okozta, féltették az életüket, de néhány nap múlva a szégyen is hozzá párosult. Szégyenleték önmaguk előtt magukat, amiért így viszonyultak Urukhoz.

Ebben a lelki állapotban vannak, amikor Jézus váratlanul megjelenik közöttük. Érthető módon abban a pillanatban teljesen a szégyen és a félelem tölti be a lelküket. Mit tudnának mondani, hogyan magyarázhatnák meg korábbi viselkedésüket? Bele kellett Jézus szemébe nézni!!!

Jézus az Ő szeretetével és kegyelmével, mint a szívek vizsgálója szavak nélkül is tudja szívük állapotát. Békességet kíván és ad nekik.

A feltámadás ünnepére készülve, talán magunkra ismerünk a tanítványok élete alapján. Volt, amikor elárultuk, megtagadtuk, nem vállaltuk fel, hogy Őt kívánjuk követni. A feltámadott Krisztus  látja a mi szívünket, lelkünket is, és a mi bezárkózottságunkból, félelmeinkből, szégyenünkből az Ő békességével szeretne kiemelni bennünket a húsvéti köszöntésével, jó kívánságával. A kegyelmes, hívó szava most is nekünk szól, hogy engedjük meg Neki azt, hogy szeretetével átöleljen bennünket, békességével betöltse életünket. A húsvét hirdeti számunkra, hogy a végső győzelem nem a Sátáné, aki szétdobál, összekuszál, gyűlöletet támaszt, hanem a feltámadott Krisztusé és mindazoké, akik Benne hisznek. Így legyen mindnyájunknak áldott feltámadás ünnepben részünk.                                 

Marti Márta ref.lp.

Vissza

 

 

 

 

 

 

VISSZATEKINTŐ

Hálaadásra indító, hogy az elmúlt évben a gyülekezetünkben 27 részesültek a keresztség sákramentumában, 21-en konfirmáltak, akik közül 7 felnőtt volt. Csupán 3 pár kérte házasságára Isten áldását, amely jól mutatja az élettársi kapcsolatok elterjedtségét, annak minden bizonytalansága ellenére. 26 alkalommal ravatal mellett álltunk meg és a megkereszteltekkel ez a szám egyensúlyban van, mégis nyilvánvaló, hogy sok egyházunkhoz tartozó ember végtisztességadásakor a hozzátartozók nem tartanak igényt a feltámadás evangéliumára.

Gyülekezeti életünk részei voltak a presbiteri konferenciákon való részvétel. Énekkarunk szolgált a Nemzeti Galériában és az óbudai gyülekezetben, a záróhangversenyre érkezők pedig újra megtöltötték templomunkat. Az ifjúságunk a tatai református ifjúsági találkozón vett részt, a gyülekezeti csendeshetünk pedig Révfülöpön volt. A reformáció ünnepét tavaly is együtt ünnepelték nálunk a város különböző felekezetű protestánsai. Novemberben pedig a presbitériumunk újult meg és a Balogh László kurátort megerősítette tisztében és szolgálatában a gyülekezet. Az erdélyi Felőr gyülekezetét láthattuk vendégül és az adventi időszak sok zenei programmal segítette a felkészülést. Egész télen érezhettük a templom karzatán az újonnan beszerelt padfűtés áldásait. A böjti időszak beköszöntével a felnőtt-konfirmációi felkészítés befejeződött és nyolcan kötelezték el magukat Krisztus követésére. Ezzel egy időben útjára bocsátottuk a „100 éves a békéscsabai Református Templom” rendezvénysorozatunkat, melynek első állomása a templom eredeti tervrajzaiból álló kiállítás és virágvasárnap 5 órakor tartott jótékonysági zenés irodalmi est.

Mindezek közben a gyülekezet különböző területein szolgálatot vállalók hűséggel végezték a reájuk bízott feladatokat, a hivatalvezetés, könyvelés, könyvtárrendezés, hangosítás, gyermek és ifjúsági munka, az idősek látogatása, presbiteri ügyelet, a takarítás és az anyagi áldozathozatal területén.

Istené a dicsőség, emberé a köszönet.

 Vissza

 

 

 

 

 

 

 

 

centenarium-templom.jpg

ELŐRETEKINTŐ

            A 2012-es esztendő jeles év gyülekezetünk életében. Idén emlékezünk arra, hogy hitvalló eleink éppen száz éve építették fel templomunkat. A más – nagyobb múlttal rendelkező - közösség számára talán csak röpke időnek tűnő, számunkra azonban oly fontos évfordulót gyülekezetünk egész évben tartó rendezvénysorozattal ünnepli.

 Idei évünk látványos beruházása a templomot körbefutó kovácsoltvas kerítés lesz, amelyhez a város segítségét is megkaptuk. Szeretnénk egy olyan megoldást, amely a úrasztali korlátban már meglévő motívumokat is megjeleníti és a templomunk korához, stílusához is illeszkedik.

keritesterv.jpg

Mindeközben egy rendkívüli eseményt is orvosolni kell, a gyülekezeti terem mennyezetének leszakadása miatt, az egészet le kell veretni és gipszkartonnal újjáépíttetni. A templombelsőre is ráfér egy új festés, hogy a pergő mész hullását megszüntessük és a beázási nyomokat kijavíttasuk. Mindezek előtt a meglévő világítás elrejtése is szükséges, hogy a templom eredeti falikarjai restaurálás után visszakerülhessenek. Ezen kívül a templom körüli terek újraburkolása és bővítése jó lenne, de ezek jelenleg emberileg túl vannak a lehetőségeinken.

Adja Isten, hogy mindaz, ami kedves Őelőtte, terveinkből megvalósulhasson, hogy a száz éves évforduló hálaadása lelkiek és anyagiak terén is megmutatkozzon!

Vissza

 

 

 

 

KÖSZÖNET

Köszönjük mindazok anyagi támogatását, akik az elmúlt évben is egyházfenntartói járulékukkal támogatták egyházközségünk működését, és illesse köszönet azokat is akik a 0066 technikai számon a Magyarországi Református Egyházat, „A Reformációért Alapítvány”-on (adószáma: 18376706-1-04) keresztül egyházközségünket segítették adójuk 1%-ának a felajánlásával.

Vissza

 

 

Kérés és köszönet

Köszönjük mindazoknak, akik eddig is személyesen intézték az egyházfenntartás befizetését és azt kérjük, hogy akinek erre lehetősége van, az a személyes találkozás és a magas banki költségek miatt hasonlóan járjon el. Aki ezt nem tudja megoldani, annak ezúton is köszönjük támogatását, amit a sárga csekken utal át.

Vissza