Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018 január

XII. évfolyam 1. szám                                                                               2018. január

 

image001.png

Élővíz

a Békéscsabai Református Egyházközség

Hírlevele

www.bekescsabaireformatusok.hu

 

Az Ige üzenete

Nyomtatható verzió 2018.január

 

„…ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: „Ilyet még sohasem láttunK” mk.2,12

 

A négy barát eldönti, hogy Jézus elé viszik a beteget. Ez egy fontos pillanat volt, mert ebben a döntésben benne volt, hogy mindenáron. Bármilyen akadály is legyen, ők négyen legyőzik. A közös erőfeszítésnek az első próbája a sok ember volt. Illedelmeskednek, nem furakodnak és visszafordulnak a hordággyal – ez is érthető lett volna. De ahogy a mentő szeretet indította őket útnak, úgy most is az vezette tovább. Vállalják a ház lapostetőjének a megbontását, akár majd a helyreállítását is, de négyen egy akarattal, hittel célba akarnak érni, Jézusig akarnak jutni a bénával. Bizonyára voltak, akik nemtetszésüket is kinyilvánították, de őket ez nem tántorította el a céltól, Jézustól. De Jézusnak tetszett az a hit, amivel Hozzá el akarták juttatni a beteget. Nem kell magyarázkodniuk, mert a Szabadító többet lát a láthatónál. „Jézus pedig látva hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid.” Majd: „… kelj fel, fogd az ágyadat,és menj haza.”

Reménységre indít ez a történet, mert arra tanít, hogy a lelki bénák fölött is van hatalma Jézusnak. A magatehetetlen, kiszolgáltatott, megkötözött, lebénultak fölött. Mindnyájan éltünk ilyen „lebénult” időszakot, amíg Jézus elé nem kerültünk. Ha végiggondoljuk, mennyi életfordulat kellett ahhoz, hogy ez megtörténjen, mennyi emberi erőfeszítés, imádság?!

A” bénaságban” ma is szenvednek emberek. Hittel, következetesen, kitartóan, közös erőfeszítéssel vigyük őket Krisztus elé, mert az imádságnak ereje van, Krisztusnak ma is hatalma a szabadításra.

 

                                                            Marti Márta ref.lp.

 

 

GYÜLEKEZETI   ÉLET

Balogh László: Leköszönő gondolatok

 

image003.jpgA január 7-i istentiszteletet követően a gondnoki tisztségtől való búcsúztatásom során, a meghatódottságtól nem tudtam elmondani gondolataimat, ezért ígéretemhez híven, szeretném írásban pótolni.

Kedves Testvérek! Nagy öröm volt számomra, hogy az elmúlt 17 esztendőben olyan gyülekezetben láttam el a gondnoki (kurátori) szolgálatot, ahol a békesség, a szeretet és a tisztelet volt a jellemző. Ha voltak is kisebb súrlódások, egyet nem értések, azok rövid idő alatt rendeződtek.

Szolgálatom alatt a lelkipásztorokon kívül többen segítettek, de most csak két nevet kívánok kiemelni.

Az egyik Képiróné Rozika. Ha néha problémám adódott, hozzáértésével mindig segítségemre volt. A könyvelést és a pénzügyeket az egyházmegyei ellenőrzés mindig rendben találta, jó volt Rozikával együtt ellátni a szolgálatot.

A másik személy, akit meg kell említenem, feleségem, Gabi, aki a nyugodt hátteret biztosította számomra, hiszen az egyházi szolgálaton kívül a családban is voltak tennivalók. Mindkettőjüknek mindent köszönök.

Eddigi életem utolsó egyharmadának négy meghatározó évszámát szeretném még megemlíteni:

1991.   Ebben az évben választott presbiterének a gyülekezet.

2001.   A korábbi gondnok lemondása miatt gondnokválasztás volt gyülekezetünkben. Az akkori presbitériumból senki nem vállalta a jelölést. Csaholczi László lelkipásztor kérésére vállaltam el én, s ebben az évben a gyülekezet megválasztott gondnokának.

2004.   A lelkészházaspár Budapestre költözött. Ezt követően három lelkipásztort hívtunk meg bemutatkozó prédikációra. Az istentiszteletet követő - a presbiterekkel történt - beszélgetés során mind hárman elmondták, hogy megválasztásuk esetén nagyban számítanának a presbiterek segítségére. Én    ennek szellemében igyekeztem minden olyan feladatot ellátni, ami nem feltétlenül a lelkipásztor feladata.

A gyülekezetnek három hónapig nem volt lelkipásztora. Jó érzéssel gondolok vissza arra, hogy az akkori Esperes és a presbitérium segítségével zökkenőmentesen telt el ez az időszak és a gyülekezetben nem okozott megosztottságot a lelkipásztorváltás. Az azóta eltelt idő igazolja, hogy a gyülekezet jól döntött, amikor a Marti házaspárt választotta lelkipásztorainak.

Az elmúlt tizenhét év alatt sok minden történt, sok problémát és feladatot   megoldottunk a lelkipásztorokkal, a presbiterekkel és a gyülekezet tagjaival együtt gondolkodva, együtt munkálkodva. Különösen nagy örömmel gondolok         vissza a tizenhét alkalommal sikeresen megrendezett csendeshétre, mely     alkalmak a gyülekezet hitbeni épülését szolgálták.

2017.   A 2018-as presbiteri és gondnokválasztás előtt sokat gondolkodtam arról,   hogyan tovább. Arra jutottam, hogy közel 80 évesen, figyelve az intő jelekre, nem szabad a következő hat éves ciklust elvállalnom, ezért úgy döntöttem, hogy a továbbiakban csak, mint presbiter kívánom segíteni a lelkipásztorok és a presbitérium munkáját és szolgálni a gyülekezetben.  Tiszta lelkiismerettel adom át a gondnoki szolgálatot dr. Illés Károlynak, akit megválasztott a gyülekezet. Kívánok neki szolgálatához erőt, egészséget, kitartást. Teszem ezt abban a reményben, hogy az újonnan megválasztott presbitérium szolgálatra kész, gondnokát segítő presbitérium lesz.

Végül azzal az igével zárom gondolataimat, amit lelkipásztorainktól kaptam 2006-ban:

„ Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és

könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással

tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. „ (Fil. 4,6)

 

Nagyon szépen köszönöm a nagyvonalú ajándékokat.

Mindenkinek mindent köszönök!

Soli Deo Gloria

Balogh László

 

 

Új Úrasztali terítő

 

image004.jpgAmint a figyelmesebb gyülekezeti tagoknak feltűnhetett, új úrasztali terítőkkel gazdagodott gyülekezetünk. A  natúr kézi szövésű vászonra készült komádi fehér hímzés a Reformáció 500. évfordulójára készült Isten iránti hálával Cs. Nagy Zoltánné keze munkája során.

 

***

Újévi gondolatok

Visszatekintve egy eseményekben gazdag esztendőért adhatunk hálát megtartó Istenünknek. Reméljük, hogy mindezek a lelki növekedésünket is szolgálták, hiszen ezek által nyer értelmet mindaz, ami történt. A sokféle esemény szervezése és lebonyolítása mögött azonban odaszánt szolgálattevők is vannak, akiket e helyről is illessen köszönet. A rendszeres szolgálatot vállalók több mint ötvenen vannak, az egy-egy alkalomból szolgálatot vállalóknak pedig a számát sem tudjuk. Mindent, amit Isten népe ügyéért teszünk bennünket is gazdagít.  Gyülekezetünk a szolgálatból részt vállalóktól olyan, amilyen és mindezekért egyedül Istené a dicsőség!

Az idei évben is kérjük Istent, mutassa meg, mire vagyunk képesek, mit akar elvégezni általunk és kérjünk engedelmes szívet, hogy végre is hajtsuk akaratát.

Végül néhány adat 2017-ből:

image006.jpg

Keresztségben 12 fiú és 10 leány, összesen 22-en részesültek.

5 férfi és 2 nő, összesen 7-en konfirmáltak.

2 tiszta és 9 vegyes pár, összesen 11 pár kérte házasságára Isten áldását.

14 nő és 16 férfi, összesen 30 atyánkfia ravatalánál hirdettük a vigasztalás igéjét.                                                                                                 MMN

***

 

Fogadalomtétel az új presbitériumi ciklus elején

 

Idei első vasárnapi Istentiszteletünkön,

2018. január 07. napján került sor a gyülekezetünk új kurátorának és a presbitériumnak a fogadalom tételére. Leköszönő kurátorunkat, Balogh Lászlót is ez alkalommal búcsúztattuk.

 

***

image007.png

 

           MEGHÍVÓ

A Magyar Református Presbiteri Szövetség

Békés Megyei Területi Szervezete
2018. február 24-én 9 órai kezdettel

a Békéscsabai Református Templomban tartja
egyházmegyei presbiteri konferenciával és gyülekezeti
csendesnappal egybekötött


TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉT

Program:
Nyitó áhítat: Szegedi László Tamás esperes /Brassói Egyházmegye/

Tisztújító közgyűlés

Előadás:

Az imádság ereje /Hajdú Zoltán Levente szóládi lelkipásztor/

A programra minden érdeklődőt szeretettel várnak gyülekezetünkből

a Szervezők

 

 

Magyar Kékkereszt Egyesület Regionális találkozója Békéscsabán

kekkereszt-2.jpg

   2017. szeptember 30-án tartotta a Magyar Kékkereszt Egyesület Békéscsabai Csoportja a Kékkereszt csoportok regionális találkozóját a Békéscsabai Református Egyház gyülekezeti termében.

   A találkozóra ez az ige hívott bennünket:

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” ( Jn. 8:36 )

 A gyülekezés után a vendégek fogadása dicsőítő énekekkel és Engi Sándorné csoportvezető köszöntésével történt.

    Az istentiszteleten Marti Miklós a békéscsabai gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét. A 71. zsoltár alapján kérte, hogy az Úr vezessen azon az úton, amire elhívott bennünket, szenvedélyeinkből meneküljünk Jézus Krisztushoz.

   Az igehirdetést követően a Kékkereszt jelvények átadása történt meg 4 fő részére, akik a Magyar Kékkereszt Egyesület Békéscsabai Csoportjának tagjai. A jelvényeket és az emléklapokat Marosfalvi Ferencné, a Magyar Kékkereszt Egyesület Elnökségi Tagja adta át. A jelvényeket átvevők bizonyságtételeket tettek.

   Láng Emese a csabacsüdi evangélikus lelkész felesége, kántor a Szarvasi Szenvedélybetegeket  Gyógyító Középhalmi Misszió vezetője segítette a találkozó előkészítését, és Ő maga a meghatóan szép, „Új Szövetséged elfogadom” című énekkel tisztelte meg a találkozót.  

  A délelőtti program után a verőfényes napsütésben a templomkertben megebédeltünk, az ebédet a  Kékkereszt-tag Szűcs házaspár bográcsban készítette el.

  Az ebéd és a sütemények elfogyasztása után az Engi házaspár tett bizonyságot a boldog kegyelemből lett életről.  A bizonyságtétel tanulsága, ha merjük, illetve akarjuk Krisztusra alapozni az életünket, akkor örülhet a szenvedélyéből Jézushoz menekült ember és a családja is.

   A regionális találkozón a Kékkereszt csoportok képviseletében megközelítőleg 50 fő vett részt.  A békéscsabai, a debreceni, a hatvani, a kecskeméti és a csepeli csoportvezetők beszámoltak a csoportok munkájáról, működéséről. A békéscsabai csoport részéről megemlítésre került Cs. Kiss Andor lelkipásztornak – mint a csoport egyik alapító tagjának – hűséges és emlékezetes szolgálata.

Befejezésül Péter Attila evangélikus lelkész, a békéscsabai Kékkereszt Csoport lelki gondozójának imádsága zárta a találkozót.                   (NN)

 

 

Fogadj örökbe

…egy határon túli tanulót! Miért? Nem csak azért, mert adni jó, és az Úr szereti a jókedvű adakozót vagy mert így jó hazafinak érezheted magad. Legfőképp azért, mert nagyszerű emberekkel találkozhatsz, akiknek az életébe betekintve sok mindent fogsz átértékelni.

A programon belül kezdtünk támogatni jó tíz éve egy sáromberki kislányt, aki akkor nyolcadik osztályba járt. Végigkísértük pályáját a marosvásárhelyi gimnáziumban, a Babes-Bolyai Egyetemen, majd az ELTE-n, míg végül geológus lett.  Megismertük családját, akik nehéz körülményeik ellenére mindkét lányuk tanulmányait a diplomáig támogatták. Találkoztunk a helyi Tiszteletes Úrral, aki elindította Orsit a Nyilas Misi Program felé.  Láttuk a család ragaszkodását református hitükhöz és magyar hagyományaikhoz az elrománosodó Erdélyben. A tapasztalataink alapján átértékeltük saját életünket, nehézségeinket, és őszinte tisztelet ébredt bennünk irántuk. Orsi, friss diplomával a kezében épp az álláskeresés nehézségeivel küzd, de talpraesett, szorgalmas székely leányként mindig talál valamit, ha csak ideiglenes megoldást, és együtt imádkozunk azért, hogy meglelje az életutat, amiben kibontakozhat, mint geológus, és ahogy eddig, továbbra is erősíti református közösségünket és az erdélyi magyarok közösségét. Mi pedig úgy döntöttünk, hogy ezúttal Kárpátalja felé fordulunk, ott még nagyobb a szükség, mint Erdélyben. Az ottani Nyilas Misi-munkatársak segítségével egy orvosnak készülő, szintén kitűnő tanuló középiskolás kislánnyal és családjával vesszük fel most a kapcsolatot.

A tisztelet a program létrehozóinak és működtetőinek is kijár. Évente több száz tehetséges rászoruló diákot és támogatót kapcsolnak össze. Olyan diákokat, akik a támogatás nélkül nem tudnának magyar nyelven középiskolát végezni, és még csak nem is álmodhatnának arról, hogy egyetemen tanuljanak, miközben nagyon jó képességűek és szorgalmasak. A támogatás több, mint pénzbeli segítség; legalább olyan fontos az eszmei támogatás, ami erőt ad ezeknek a küzdelmes életű családoknak további harcokhoz, és nem utolsó sorban magyar értéket ment: tehetséges magyar fiatalok előtt nyitja meg a továbbtanulás és az értelmiségi pálya kapuját. Túl egyéni életükön, ez helyi közösségeik túléléséhez is nagyon fontos.

Kedves Testvérek! Ha valakinek felébresztettem az érdeklődését a Nyilas Misi Program iránt, további részleteket az osztondij@jobbadni.hu oldalon találhat.

            Áldáskívánással:                                 Kovácsné Komlósi Mariann

 

ANYAKÖNYVI HÍREK

Utolsó földi útjára kísértük:

Sajti Lajos Istvánné Popa Ilonát 57 éves korában,

Pepó Jánosné Kollár Jolán Juliannát 93 éves korában.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

2015. január 18-tól 25-ig

Vasárnap         Katolikus Templom, Belváros

Hétfő               Katolikus Templom, Jamina

Kedd               Baptista, Jaminai Közösségi Ház (Orosházi út 101.)

Szerda             Román Ortodox Templom,

Csütörtök        Református Templom

Péntek             Evangélikus Templom, Jamina

Szombat          Baptista Imaház

Vasárnap         Evangélikus Kistemplom

 

Az alkalmak minden nap du. 5 órakor kezdődnek.

Mindenkit szeretettel várunk!

RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

Vasárnap 10 órakor istentisztelet a templomban, gyermek-istentisztelet.

Kedden 18 órakor bibliaóra.

Szerdán 15 órakor gyerekek konfirmációi felkészítője.

Csütörtökön 18 órakor istentisztelet, utána énekkari próba.

Minden hónap 1. vasárnapján 18 órakor presbiteri bibliaóra,

Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14 órakor Mezőmegyeren,

Minden hónap 1. vasárnapján 15.30-kor Telekgerendáson,

Minden hónap 3. vasárnapján 15:30-kor az Életfában istentisztelet,

Minden hónap 2. és 4. szerdáján 18 órakor a Református Iszákosmentő Misszió alkalma.

ELÉRHETŐSÉGEK

Marti Miklós és Marti Márta lelkipásztorok, dr. Illés Károly gondnok

Békéscsabai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala

 /5600 Békéscsaba, Deák F. u. 4./

Tel.: 66/327-367, 20/222 0828, E-mail: martimiklos@reformatus.hu

Hivatali idő: hétfő, csütörtök 9-12 óra és kedd, csütörtök 17-18 óra.

SZERDA, PÉNTEK SZÜNNAP! /Egyéb időpont telefonos egyeztetés alapján./

Kiadja a Békéscsabai Református Egyházközség Presbitériuma

Főszerkesztő: Marti Miklós; Tördelő szerkesztő: dr. Képiró Tibor;
Munkatársak: Marti Márta, Tar Krisztián, Dr. Tóth János, Csicsek Annamária