Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019.június - augusztus

2019.09.15

XIII. évfolyam 4. szám                                                  2019. augusztus

image001.png

Élővíz

a Békéscsabai Református Egyházközség

Hírlevele

www.bekescsabaireformatusok.hu

Az Ige üzenete

 

Lakóházat építettem neked, maradandót, örök lakóhelyül. 2Krón.6,2

            Találós kérdés is lehetne az, hogy ki mondta kinek? Az igehely megjelölése nélkül még a bibliaolvasó embernek is fejtörést okozna. Ez a beszéd akár Isten kijelentése is lehetne az ember számára, de pont fordítva van: Salamon, Izráel templomépítő királya mondja ezt annak az élő Istennek, akiről ő maga is tudja, hogy az egek egei sem fogadhatják be (2Krón6,18).            Édesapja több évtizedes előkészítő munkája és Salamon hét esztendei építkezése végén a templomszentelési istentiszteleten hangzik el mindez majd ezer évvel Krisztus Urunk születése előtt. Ezek a szavak azt sugallják, hogy erős a  hit az építmény maradandóságában és változatlanságában. De lehet-e örök az, amit az ember alkotott? Az anyagiak területén semmiképp, hiszen nem telik el négyszáz év, és ezt a csodálatos templomot a babiloni seregek kirabolják, felgyújtják és lerombolják. Még a szellemi alkotásokat is sokszor meghaladja az idő. Pedig szeretnénk a változatlanságot. De az élet örök változás. Akár a testünkre, akár a gondolkodásunkra, akár a világ időjárására gondolunk, minden és mindenki változik és nincs eszközünk arra, hogy ezeket a változásokat megállítsuk, legfeljebb alkalmazkodhatunk hozzá. És ez így van rendjén, mint ahogy annak elfogadása is, hogy örök dolgokat nem alkothatunk, csak olyat, ami a múlandóság törvénye alá vettetett.

De ez nem kell, hogy elkeserítsen, mert ennek a templomnak is meg- volt a maga ideje, igaz, újjáépítették és Jézus korában újra állt, ha nem is az eredeti gazdagságában, de Jézus halálakor a templom legszentebb részét elválasztó kárpit kettéhasadt. A Szentek szentje megnyílt az egyszerű emberek szeme előtt is.  Ez jel arra, hogy Istenhez Jézuson keresztül mehetünk és örök tanulság: csak Isten alkotott maradandó égi házat a jézusi  áldozat elfogadóinak.

Marti Miklós Nándor ref.lp.

 

GYÜLEKEZETI ÉLET

Csendeshét, 2019.07.29 – 2019.08.03

 

image007.jpgHétfőn korán reggel örömmel szálltunk fel a buszra 43-an, - kivéve Laci bácsit, aki betegség miatt itthon maradt – indultunk Válaszútra, Erdélybe. image005.jpgDélre, Istennek hála, megérkeztünk a Kallós Zoltán Alapítvány Intézményébe. Időközben a személygépkocsival utazó családok is megérkeztek. A kollégiumban volt a szállásunk.

A szívélyes fogadtatás és ebéd után, kis pihenéssel és az első délutáni programmal kezdődött a környék nevezetességeinek megtekintése. Utunk Bonchidára, a Bánffy kastélyba vezetett, az erdélyi Versailles-ba, ahol szíves, mesés információt kaptunk a múltjáról és a jövőjéről. Ez után a válaszúti kastélyt néztük meg, itt a hallban körben idézhető gondolatok voltak: „A munka nemesít, a hit boldogít.”

image009.jpgKedden Székre mentünk. A XIII. századi református templom teljesen felújítva, a templomban lelkes, fiatal lelkész volt a mesélő (Felszeg, Csipkeszeg, Forrószeg). Ezután Szamosújvárra mentünk, itt van az erdélyi örmények központja. Az örmény templom zárva volt. A kastély ma börtön, itt raboskodott Rózsa Sándor, akinek gondozott sírhelyén ünnepi koszorúk díszelegtek.

Szerdán Kolozsra mentünk, ahol a csoport fele a sós vizű fürdést választotta – ez sóbányászatáról híres vidék -, a csoport másik fele az 1822-25–ben épült református templomba ment, ahol részletes ismertetést kaptunk a múltról.

 

image014.jpgCsütörtökön ismét Szamosújvárra mentünk, ahol védve, az örmény templom előterében vártuk az óriási eső végét és a templom gondnokát. Itt egyórás történelmi áttekintést kaptunk és a végén az oldalteremben Rubens-festményt csodálhattunk: Jézus levétele a keresztről. A festmény lenyűgöző volt, de a hozzá kapcsolódó történet is. Az aznapra tervezett dési kirándulás a rossz időjárás miatt elmaradt. Pénteken délután a Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményt tekintettük meg egyórás tárlatvezetéssel, itt érezhettük az alapító szándékát és fontos üzenetét: „Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk.” Csendeshetünk a „Válasz(tott) útjaink” címet kapta. Előadója Dr. Veres Sándor pszichológus és egyetemi tanár, elkísérte felesége, Dr. Veresné Kovács Judit. Eddig a délutáni kirándulásainkról olvashattunk, most következnek az elhangzott előadások címei:

  1. ISTEN SZÓL, AZ EMBER KERES
  2. ISTEN FELTÁRTA ÖNMAGÁT JÉZUSBAN - AZ EMBER TARTÓZKODÓ ÉS BIZALMATLAN
  3. HA LEHETSÉGES, VEDD EZT A POHARAT - MINDAZONÁLTAL LEGYEN MEG A TE AKARATOD
  4. VONAKODÁS NÉLKÜL MENJ EL - MOST MÁR TUDOM, HOGY AZ ISTEN NEM SZEMÉLYVÁLOGATÓ

image016.jpgIsten jelen volt közöttünk és szeretetének ajándéka, csodájának élménye tette gazdaggá ezeket a tanításokat, és üzeneteket. A reggeli családi áhítatot a Lelkésznő tartotta: Jónásról, Isten emberéről hallottunk. Az esti áhítatokon Lelkészünk a Jelenések könyvéből prédikált, a zenei szolgálatot Tar Melinda hegedűn és Marti Johanna zongorán végezte.

Délelőtt kézműves foglalkozás volt az ifjúság számára. Dr. Illés Károlyné, Ani vezetésével a kicsik és nagyok kézimunkái, játékai a hétvégére el is készültek. Ezek az alkotások a – hagyományos - péntek esti Ki mit tud-on láthatók voltak. Hiányzott ezen az estén közülünk Dr. Tóth János, akinek összefoglaló humoros gondolatverse az évek során az egyik legjobb száma volt az estnek. Lelkészünk állt helyt műsorvezető-ként is, és egy új dizájncenteres mű-sorszámot is beikta-tott, a gyermekek munkájának bemu-tatásával. Meglepetés volt (és siker) Laci bácsi hangüzenetének lejátszása: ő katonanótákkal vidámított minket itthonról.

image018.jpgAz esti beszélgetéseken (morzsaszedegetés) szerettünk ott lenni, mert gondolataink gazdagodtak, figyelmünk erősödött.  Pl. egy este ez volt a körkérdés: Egy mondattal mit mondanánk a telefonba, ami ránk hatással volt a mai napon?A reggeli tornát éveken át Dr. Tóthné Klári vezette, most Ő sem volt velünk, így a tornát is a lelkészünk vezette. Kirándulásaink végleges programját otthon Dr. Képiró Tibor állította össze, Dr. Kovács László helyismeretének javaslatával. Az idegenvezetőnk Dr. Nemes Gizella volt, ügyesen, türelmesen törődött velünk, köszönet érte.

A csendeshét a helyi református templomban úrvacsorás isten-tisztelettel ért véget szakadó esőben, de a felújított válaszúti image020.jpgtemplomban szárazon maradtunk. Hálával köszönjük lelkipásztoraink odaadó törődését. Soli Deo Gloria!                                                                                                    Balogh Lászlóné

 

Kenu-túra az ifivel

 

image022.jpgHosszas tervez-getést és közös időpont-keresést követően augusztus 8-án elindultunk Szeghalom fele két autóval azért, hogy hajóba szálljunk az ifjúságunk tagjaival és kenuval érjük el a megyehatárt. A cél egy olyan közösségi esemény volt, ahol kötetlenül lehettünk együtt és nyáron is egyben tarthattuk azokat, akik év közben eljártak az ifjúsági bibliaórákra. Egymás segítése, viccelődés és komoly dolgok is belefértek a túrába.  Az eredmény a teremtett világban való gyönyörködés, feltöltődés és izomláz… MMN

***

Hálaadó istentisztelet

image024.jpgJúnius 28-án délután hálaadó istentiszteletre és gyümölcsös szeretetvendégségre készültünk, mert az egykori egyházfi lakás a gyülekezet áldozatának és a város támogatásának köszönhetően megújult. A vizesblokk és vízvezetékrendszer teljes körű felújításon esett át. A fürdőszoba fala hőszigetelést kapott, a tetőzetet teljesen kijavították. A gyülekezet asszonyai nagytakarítást végeztek, a férfiak téglajárdát raktak, Katona Gyula esperesünket pedig igei szolgálatra kértük. A városunk fölé azonban viharfelhők gyülekeztek és a szokatlan erejű vihar le is csapott, még a templom tetejét is megbontotta. Az időjárás a részvételen is látszott, de akik el tudtak jönni, egy áldott közösségi alkalmon lehettek együtt. MMN

 

 

Glynnis Whitwer: Amikor senki sem veszi észre a munkádat

Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” Mt 6,6

image013.jpgMiután befejeztem egy nagy projektet a munkahelyemen, nagyon elégedett voltam magammal. Bár munkám jórésze a színfalak mögött zajlott, reméltem, hogy észreveszik. A rákövetkező napokban lestem az email-jeimet, vártam az sms-eket: „Bravó!” „Ügyes!” „Gratulálunk!” – de egy se jött.

Nem igazán zavart az elismerés hiánya, mígnem valaki befejezett egy apróbb feladatot, ami még a projekthez tartozott, és elözönlötték a postaládámat a neki szóló gratulációk és dicséretek. Megköszöntem a projektnek címzett elismeréseket, de közben éreztem, egyre jobban lelombozódom, mivel az én nevemet meg sem említették.

A kelleténél jobban fájt az elismerés elmaradása. A következő hetekben ez a fájdalom csak erősödött minden alkalommal, amikor úgy éreztem, nem méltányolják, amit teszek. Hogy összeszedem a széthajigált cipőket, elmosogatom más tányérjait, vacsorát készítek egy fárasztó nap után. Az eredeti fájdalom egyre mélyült.

Mígnem egy csendes péntek délután kitört belőlem a sírás, és ez rádöbbentett, hogy valami nincs rendben. A szívem rossz irányba fordult az elmúlt hónapokban, mikor nem dicsértek meg az emberek.

Jézus épp erről beszél a Máté 6. fejezetében. Hangsúlyozottan felhívja a figyelmet motivációinkra, mikor valami jó teszünk, és már az első versben rátapint a lényegre: „Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei Atyátoknál” (Mt 6,1). Jézus tudta, hogy szívünk el tud fordulni a jó iránytól. A jócselekedetek is indulhatnak rossz megközelítésből, és lehetnek fájdalmas következményeik.

Jézus idejében a vallási vezetők nagy felhajtást csaptak jótetteik körül, hogy elnyerjék az emberek tiszteletét, kiváltsák csodálatukat. Jézus az ilyeneket képmutatóknak nevezi, és rámutat, mennyire félrecsúszhatnak a jó dolgok is, mint az imádkozás vagy az adakozás, ha helytelen motiváció van mögöttük.

image025.jpgJézus nem csak a szidásig jut el, megmondta nekik – és nekünk is -, hogyan cselekedjünk helyesen. Így szól a 6. versben: „Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” Nem tiltja a hangos imádkozást, csak szeretné megtörni mások dicséretére való sóvárgásunkat. Azt tanítja, hogy Isten akkor méltányolja tetteinket, ha mások radarsugarát kikerülve munkálkodunk, és nem parádézunk előttük cselekedeteinkkel.

Mialatt azon a nagy munkán dolgoztam, kevés időt szántam az Istennel való magányra. Sikerült minden nap olvasnom pár igét a Bibliából, el-elrebegtem néhány fohászt napközben, de az igazat megvallva elhanyagoltam az Istennel való kapcsolatomat. Az Ő egyetértő mosolyát felcseréltem az emberek kiszámíthatatlan, rövid távú elismerésére.

Az kellett most, hogy mindent félretéve kettesben maradjak Istennel, lecsendesítsem vágyamat mások elismerésére, hogy meghallhassam az Ő suttogását.

Egyetlen szó Istentől felér több száz gratulációval az emberek részéről. Legközelebb, ha belém nyilall, hogy nem figyelnek rám, vagy rajtakapom magam, hogy irigylem mások sikerét, ezt az érzést intő jelnek tekintem. Arra figyelmeztet, hogy el kell vonulnom titokban Mennyei Atyámmal. Csak ott fogom megkapni azt az elismerést, ami kielégíti szívem vágyakozását.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megmutatod, mi az, amire valóban vágyom, és amire valójában szükségem van. Mások elismerése sosem elégít ki maradéktalanul. Segíts, hogy annak lássam, ami: silány pótléka a Te elismerésednek, ami szívemnek igaz örömöt, munkámnak igaz értelmet ad. Jézus nevében, Ámen.

(forrás: lelekerosito.hu)

 

 

RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

 / nyári időszámítás idején/

Vasárnap 10 órakor istentisztelet a templomban, gyermek-istentisztelet, azt követően Énekkari próba.

Kedden 18 órakor bibliaóra.

Csütörtökön 18 órakor istentisztelet.

Minden hónap 1. vasárnapján 17 órakor presbiteri bibliaóra.

Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14 órakor Mezőmegyeren istentisztelet.

Minden hónap 1. vasárnapján 15.30-kor Telekgerendáson istentisztelet.

Minden hónap 2. és 4. szerdáján 17 órakor a Református Iszákosmentő Misszió alkalma.

  RENDKÍVÜLI ALKALMAINK

Augusztus 26-30ig 18 órakor bűnbánati istentiszteletek

Szeptember 1. családi úrvacsorás istentisztelet és az iskolába indulók megáldása

Szeptember 7-én 10 órától családi nap

Szeptember 14. presbiteri konferencia Körösladányban

Szeptember 21. Presbiteri konferencia Zsadányban

KÖSZÖNET

Az anyagi támogatását, aki teheti, kérjük, személyesen vagy átutalással rendezze, hogy csökkentsük a költségeket. A REFORMÁCIÓÉRT ALAPÍTVÁNYON (18376706-1-04) keresztül az adó 1%-a felajánlásával tavaly 433 828 Ft támogatásban részesültünk.

Ezúton is köszönjük mindazoknak a támogatását, akik gyülekezetünkön keresztül a református hitéletet bármilyen formában is támogatták, mert így gyülekezetünk önfenntartó.

HONLAPUNK

bekescsabaireformatusok.hu

A gyülekezetünket ezzel a címmel találhatják meg az interneten. Van facebook-profilja is a gyülekezetnek, ahol az aktualitásokat találjuk.

 

ELÉRHETŐSÉGEK

Marti Miklós és Marti Márta lelkipásztorok, Dr. Illés Károly gondnok

Békéscsabai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala

 /5600 Békéscsaba, Deák F. u. 4./

Tel.: 66/327-367, 20/222 0828, e-mail: martimiklos@reformatus.hu

Hivatali idő /téli időszámítás idején/: hétfő, csütörtök 9-12 óra és kedd, csütörtök 17-18 óra. SZERDA, PÉNTEK SZÜNNAP! /De egyéb időpont telefonos egyeztetés alapján is lehetséges!/

Számlaszám: Unicredit 10918001-00000056-57000005

 

Kiadja a Békéscsabai Református Egyházközség Presbitériuma

Főszerkesztő: Marti Miklós Nándor; Tördelőszerkesztő: dr. Képiró Tibor;

Munkatársak: Marti Márta, Dr. Tóth János, Csicsek Annamária