Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. november

2010.11.17

KépAz egyházépítés szervezési munkáival egy időben zajlott a gyűjtés is, melynek szép példáit ismerhetjük meg a korabeli jegyzőkönyvekből és különféle írásos dokumentumokból. Adományokat vártak és kaptak is sokaktól, de annak előteremtését az Úrtól várták, hiszen „ Övé az ezüst és Övé az arany” - ahogy a Bibliában olvashatjuk. Kisebb és nagyobb összegek folytak be folyamatosan a templomalapba, így elmondhatjuk, hogy összefogással épült a templom. Adakoztak a módosabbak és a szegényebbek is. A maga módján mindenki odatette azt, amit éppen föl tudott ajánlani. A szervezés és az építés időszakában is voltak nehéz időszakok, de voltak örömök is. A nehéz perceket Istenbe vetett hittel átvészelték és az öröm percei feledtették azokat. Gondolok itt arra, egy-egy nagyobb összegű adományt kaptak, vagy az építkezés elkezdésére, az első oszlop felállítására, a támfal elkészítésére, az első harangszóra, vagy az első alkalomra, amikor is 1912 decemberében bemehettek a templomba.

Ahogy a templom épült, környezete is szépült, a lelkek is összekovácsolódtak. A lélek temploma is az építéssel együtt emelkedett.

A fiatal egyház megsegítésének szép példája volt Békéscsaba város cselekedete, amikor is a templom és a lelkészlakás felépítéséhez telket ajándékozott, majd a felépült templom teljes villanyvilágításának költségeit is átvállalta.

A gyűjtés idején különféle rendezvényeket szerveztek, melynek teljes bevétele a templomalapot gyarapította. Ha egyénekre, illetve személyekre gondolunk, elsőként kell megemlíteni B o g á r  Dánielt és hitvesét P o v á z s a y Máriát, akik folyamatosan nagy összegeket ajánlottak fel. Nagyobb adományokkal  segített  Pándy István, Varságh Béla,  Koren Pál  evangélikus

lelkész, Márialaky József honvédhuszár ezredes, Wágner József építőmester és hitvese, Sztraka György. Kegyes adományok folytak be még Südi Istvántól, Stark Adolftól, Kóhn Ignáctól, özv. Urszinyi Jánosnétól, dr. Urszinyi Jánostól, a sikonyi atyafiaktól, Kliment Z. János örököseitől. Kiemelendők az egyéni adakozók mellett a különféle társaságok, egyesületek is: a Békéscsabai Takarékpénztári Egyesület, a Csendes asztaltársaság, a Rudolf Főgimnázium segélypénztára, a Városi Takarékpénztár, a Kedélyes asztaltársaság, és mások.

Szánthó Bella római kat.vallású úrnőre is emlékezni kell, aki ötezer koronát adott az orgona beszerzésére. Ezzel a gesztussal fivérének állít emléket. Az orgonát a Budapesti Rieger Ottó cégnél rendelték meg. E nemes gesztust örökítették meg 1912. március 15-én megtartott presbiteri ülés jegyzőkönyvében:

„... Szánthó Bella úrnő az összeg ajándékozása által forrón szeretett fivérének, néhai Szánthó Dezső úrnak emlékét kívánja megörökíteni, annak szülővárosában, Békéscsabán. ...”

„... Egyháztanácsunk e váratlan és meglepő nagy adományt végtelen nagy örömmel és hálás köszönettel fogadja. Az ilyen testvéri szeretetnek a megnyilvánulását, e felekezeti határokon felül emelkedő mélységes vallásos érzületre valló, Isten tiszteletén munkáló adományt jegyzőkönyvének lapján minden időre kimagasló példaként megörökíti. Az adományozó nemes lelkű  úrnő óhajtását a legnagyobb tiszteletben tartva, egyhangú határozattal kimondjuk, hogy márványtáblát helyez el a templom oldalán. ...”(Jegyzőkönyv, 1912.márc.15. 11/1912.sz.)

Dr.Debreczeni Lajosné úrnő 2.200,-koronát adományozott harang beszerzésére, melyet a soproni Seltenhofer Frigyes cég öntött és az adakozóra emlékezve Gabriella harangnak neveztek el.

„ Elnök lelkész örömmel jelenti, hogy egy nemes lelkű úrnő 2.200 koronát adományozott egyházunknak harang öntésére. Indítványozza, hogy ezt az adományt, mellyel egy gyermekében boldog édesanya óhajtja kifejezni Isten iránti háláját, fogadja egyházunk hálás köszönettel. A harangot nevezze el Gabriellának, ezt a nevet, valamint a következő feliratot, hogy „Dr. Debreczeni Lajosné Isten iránti hálájának kifejezésére öntette e harangot a békéscsabai református egyház részére 1912-ben”. Ezt vésesse a harangra....”(Jegyzőkönyv, 1912.okt.31. 47/1912.sz.) 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.