Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012. október

 

Évfordulók (1. rész)

 

„Boldog a nép, melynek az Úr az Istene, a nép, amelyet örökségül választott. Az Úr az égből letekint, s látja az embernek fiait mind.” (Zsolt.33.12-13.)
 
   Az évforduló valamely eseménynek évenként visszatérő dátuma, mely emberek, intézmények életével kapcsolatos. Lehet örömteli vagy szomorú, de múltunkhoz tartozik. Múlt nélkül nincs jövő, ezért fontos a visszatekintés, s hogy régmúlt dolgokkal ismertessük meg a jelenben élőket. Ezt teszem most, amikor készülünk egyházunk százéves évfordulójára.
   Hitünk szerint az Egyház azt a népet jelenti, amelyet Isten hív meg és gyűjt össze, hogy élő közösséggé váljon és Krisztushoz kapcsolódjon. Az Egyházat és tagjait az egyetlen hit, a közös szentségi élet, az apostoli jogfolytonosság, remény az üdvösségben és a szeretet egysége élteti. Most egy ötven éves évfordulóra emlékezzünk, melyet 1957-ben ünnepeltünk, ugyanis akkor éppen 50 éve mondták ki a csabai reformátusok anyaegyházzá alakulását.
  1957. október 5-én, szombaton este 6 órakor, Szabó Géza lelkipásztor, a megtartott presbiteri ülésen emlékeztette a presbitereket az évfordulóra.
„Javasolja, hogy október 27-én a délelőtti és az esti istentiszteletek alkalmaiban, Isten iránt való hálaadásban, ünnepélyesen emlékezzünk erre a gyülekezetben. Presbitérium, elnök emlékeztetése és javaslata alapján kimondja, hogy október 27-én a délelőtti és esti istentiszteleti alkalmakban történjék ünnepélyes megemlékezés egyházközségünk önállóvá szerveződésének 50 éves évfordulójáról. Kéri a lelkipásztort az alkalmak megrendezésére.” (Jegyzőkönyv. 1957/19.szám)
   Az ilyen istentiszteletek ünnepélyességét emeli egy-egy kórus, Istent dicsőítő és az egész templomot betöltő éneke, vagy szépen zengő orgonamuzsika. Egy másik presbiteri ülés jegyzőkönyvéből idézem:
   „Erdélyi Gáspár presbiter indítványozza, hogy a presbitérium fejezze ki köszönetét az egyházközség fennállása 50 éves évfordulója emlékünnepének megrendezéséért és a szolgálattevők szolgálatáért. A presbitérium megköszöni a lelkipásztornak az 50 éves évforduló egyházias megrendezése érdekében kifejtett fáradozásait és szolgálatait. Köszönetet mond minden szolgálattevőnek, s különösképpen Dr. Paulovics Gézáné Gregor Klára orgonaművésznőnek szép orgonajátékáért, mellyel szíves volt gazdagítani az ünnepély műsorát.” (Jkv. 1957/26.szám) (Folyt.)     

Buzás László