Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


LELKISEGÉLY - A Bibliám a mobilom

biblia-mobil.jpg

 

Szomorú vagy?

Hasznosabb szeretnél lenni?

Cserbenhagytak?

Bűnt követtél el?

Veszélyben vagy?

Aggódsz valami miatt?

Honvágyad van?

Hitednek erősítésre van szüksége?

Magányos vagy?

Istent távolinak érzed?

Keserű és kritikus lettél?

Szeretnél megnyugodni?

A világ nagyobbnak tűnik Istennél?

Imáid gyengék és önzőek?

Bátorításra van szükséged?

Depresszióba estél?

Nincs már bizalmad az emberekben?

Rosszindulat vesz körül?

Elcsüggedtél a munkádban?

Ha a legrosszabbra készülsz

 

"Neked mondom: kelj fel!" - református lelkisegély

tenyeresmosoly.jpg

 

Szomorú vagy? Hívd a Jn 14-et

Csengő-hang:  395. ének

Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát,
Hitünk karja úgy ölelje édes megváltónkat át!
Ő fejünk, mi néki tagja, ő a fény mi színei;
Mi cselédek, ő a gazda: Ő miénk övéi mi.   
Vissza

 

 

Hasznosabb szeretnél lenni? Hívd a Jn 15-öt!

Csengő-hang:  397. ének

Ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed,
Mondd a világnak: hajnalod közel!
Mert nem hagy az, ki népeket teremtett,
Senkit sem éjben, bűnben veszni el.
Légy örömmondó békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!    
Vissza

 

 

Cserbenhagytak? Hívd a Zsolt 27-et!

Csengő-hang:  25. zsoltár

Szívemet hozzád emelem, és Benned bízom Uram;
És meg nem szégyeníttetem, nem nevet senki rajtam.
Mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek,
Azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek.    
Vissza

 

 

Bűnt követtél el? Hívd a Zsolt 51-et!

Csengő-hangok:

465. ének:  
Szelíd szemed Úr Jézus, jól látja minden vétkemet,
Személyemet ne vesse meg szelíd szemed Úr Jézus...

 459. ének:Az Isten Bárányára letészem bűnöm én....

Vissza

 

 

 

Veszélyben vagy? Hívd a Zsolt 91-et!

Csengő-hang:  264. ének (2. versszak)

...Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett,
Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett.
Nagy irgalmát naponként tölti ki rád: áldását mindenben érzed...

Vissza

 

 

Aggódsz valami miatt? Hívd a Mt 6:19-34-et!

Csengő-hang:  380. ének

Semmit se bánkódjál, Krisztus szent serege,
Mert nem árthat néked senki gyűlölsége,
Noha e világnak rajtad dühössége,
De nem hágy szégyenben Krisztus ő Felsége...  
Vissza

 

 

 

Honvágyad van? Hívd a Zsolt 121-et!

Csengő-hang:    226. ének

Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom,
Ily beteg voltomben nincs kitől gyógyulnom;
Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom,
veszélyes vermemből és felszabadulnom...   
Vissza

 

 

 

 

Hitednek erősítésre van szüksége? Hívd a Zsid 11-et!

Csengő-hang 394. ének

Térj magadhoz drága Sion, van még néked Istened,
Ki atyádként felkaroljon, s szívét ossza meg veled!
Azt bünteti, akit szeret, másképp ő nem is tehet:
Sion ezt hát jól gondold meg, szabj határt bús gyötremlemdnek. ...

Vissza

 

 

Magányos vagy? Hívd a Zsolt 23-at!

Csengő-hang:  511. ének

Maradj velem, mert mindjárt este van, nő a sötét ó el ne hagyj Uram!
Nincs másom és a vigaszt nem lelem, gyámoltalannal ó maradj velem.

Vissza

 

 

Istent távolinak érzed? Hívd a Zsolt 139-et!

Csengő-hang:  512. ének

Szólj, szólj hozzám Uram, mert szolgád hallja szódat!
Így mondom, mert magam rég annak érezem.
Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat
Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen. ...
Vissza

 

 

 

Keserű és kritikus lettél? Hívd az 1 Kor 13-at!

Csengő-hang:   426. ének

Már keresztem vállra vettem, s érted mindent elhagyok.
Mindenem vagy árva lettem, honja vesztett szív vagyok.
Vágyat célt a múltnak adtam, nincs már bennem vak remény,
Mégis gazdag úr maradtam, Isten és a menny enyém. ....
Vissza

 

 

 

Szeretnél megnyugodni? Hívd a Mt 11:25-30-at!

Csengő-hang:      503. ének

Már nyugosznak a völgyek. Az erdők, s minden földek.
Már alszik a világ. De míg eljő az álom, a szívemet kitárom,
S az Úrhoz küldök hő imát. ...
Vissza

 

 

 

A világ nagyobbnak tűnik Istennél? Hívd a Zsolt 90-et!

Csengő hang:   471. ének

Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt.
Rajta bátran megsegít és győzedelmet ad.
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér,
Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'! ...
Vissza

 

 

 

Imáid gyengék és önzőek? Hívd a Zsolt 67-et!

Csengő-hang:    457. ének

Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz.
Bejönnél már de némán kulcsfordulásra vársz.
Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név a jel:
Ó szégyen, hogy Te légy az, akinek várni kell. 
Vissza

 

 

 

Bátorításra van szükséged? Hívd a Józs 1: 1-9-et!

Csengő-hang:    455.ének:

Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj,
E földi pusztaságban megállni nagy veszély.
Hát merítsünk erőt a menny felé sietni,
S nem állva megpihenni az égi cél előtt. ....
Vissza

 

 

 

Depresszióba estél? Hívd a Zsolt 37-et!

Csengő-hangok:    

338. ének

Lelki próbáimban Jézus légy velem,
El ne tántorodjék tőled életem!
Félelem ha bánt, vagy nyereség kísért,
Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért. .....
Vissza

461. ének

Bár bűn és kín gyötör, És nehéz bár szívem,
A Sátán életemre tör, Kétségbe nem esem.
Vissza

 

 

 

Nincs már bizalmadat az emberekben? Hívd a Mt 6:6-15-öt!

Csengő-hang:    261. ének

Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam,
Viseld gondomat, vezérld útamat,
Mert csak rád maradtam.....
Vissza

 

 

 

Rosszindulat vesz körül? Hívd a Mt 21: 31-46-ot!

Csengő-hang:     390. ének

Erős vár a mis Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.
Ha Ő velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk.
Az ős ellenség most is üldöz még,
Nagy a serege csalárdság fegyvere;
Nincs ilyen több a földön. 
Vissza

 

 

 

Elcsüggedtél a munkádban? Hívd a Gal 6-ot!

Csengő-hang:    479. ének

Hinni taníts Uram, kérni taníts!
Gyermeki nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet, buzduljon fel neked
Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts!....
Vissza

 

 

 

Ha a legrosszabbra készülsz:

Akkor gondold végig, hogyan jutottál ide és kérdezd meg magadtól, hogy vajon Jézus kérne e tőled ilyen önkéntes életáldozatot? Ha a válaszod nemleges, akkor csak egy személy maradt a listán. Ő a Sátán, aki szolgákat keres és fél tőled, mert tudja, hogy könnyen Jézust választod.

Ha hívő ember vagy, akkor ne légy most hittagadó!

Ha hitetlen vagy, most itt a kiváló lehetőség. Hiszen azt mondod: minden mindegy. Ha mindegy, akkor még ezt a dolgot kipróbálhatod. Kiálts: Jézus, segíts.

Ha túlélted ezt az egészet, akkor Isten hozott az élők között, mert a hited megtartott.