Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2007. június - Szentháromság

2008.12.30

 

I. évfolyam 7. szám - 2007

„az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében…” /Mt 28,19/
 

      Szentháromság. Szó, amely nincs benne a Bibliában, mégis az bizonyságot tesz róla. A pünkösd utáni első vasárnap pedig erre emlékeztet, ezt ünnepeljük vagy csak ünnepelnénk?
 Sokszor nem tudunk e fogalommal mit kezdeni, főleg, ha fölkészültnek látszó szektás agitátorok ennek ellenkezőjéről akarnak meggyőzni. Maga a tan is az egyházatyák válasza volt Arius (280-336) Jézus istenségét tagadó tévelygésére és nem egy papi találmány, mint ahogy azt vádként oly sokszor elmondják. De a legfontosabb kérdés az, hogy a bibliaolvasó reformátusnak szüksége van-e erre és mit veszít nélküle?
      Szentírást olvasva az Isten-kérdéssel szembesülünk háromszorosan:
Ki az, aki kijelenti nekem itt magát?
      Isten, de nem állhatunk meg itt, hiszen az ő létezésének elismerése még nem jelent élő hitet: „Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek” Jak.2,19 A démoni lelkek hite még nem üdvözítő hit, több kell ennél! A tökéletes Isten tökéletes embert kíván és mivel mi bizony nem vagyunk azok, ezért önmagunkban semmi jóra nem számíthatunk…. Sokan megelégednek ennyivel, de ez még ez elveszettség és a félelem állapota, hacsak meg nem kérdezzük: hogyan jelenti ki magát?
      Az Igében, legérthetőbben a testté lett Igében: Jézusban. Az Ő személye biztosíték arra, hogy szeret az Isten annyira, hogy nem gyönyörködik a bűnös ember halálában. De aki tagadja a Fiú istenségét, akkor nem szabad hinnie sem benne, mert embert imádni bálványimádás. De akkor miért mondják Pálék a filippi börtönőrnek: ”Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnépe!” Apcsel 16,30 Jézus istensége megkérdőjelezhetetlen a bibliai tanítás szerint. De a mennybemenetele után meg kell kérdezni: Mit csinál ma? Hogyan munkálkodik?
      Lelke által elhív és üdvösségre szentel és Isten lelke az ő népén kívül is munkálkodik. A bűneset óta megromlott értelmű ember nem képes önerejéből az Isten megismerésére és ezért csak a Szentlélek kijelentései alapján tud tájékozódni. Megtéréskor ez a Lélek szül újjá bennünket és a Szentlélek által kerülünk kapcsolatba az Atyával és a Fiúval.
      Akkor három istent imádunk? Nem, lényegében egyet aki három személyben jelentette ki magát, mint ahogy a H2O is nem csak víz, de pára és jég formájában is ismert. S ha Őneki ez volt kedves, hogy így jelentse ki magát az Igében, hát hitben ragadjuk meg Őt! Amen

Marti Miklós lelkipásztor

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.