Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009. december - Köszön(t)ő gondolatok

2008.12.18
 Köszön(t)ő gondolatok
 Kép
Fil 4:6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
November lévén hamar sötétedik. Milyen érdekes is az ember? Tudja, belenyugvással el is fogadja, hogy változnak a körülmények. Mégis lassan alkalmazkodik csak a változásokhoz.
Már a lámpa fényével bevilágított terembe érkezett gyülekezetünk presbitériuma a november havi bibliaórájára és az azt követő presbiteri gyűlésre.
Mégis hirtelen akkor sötétedett el mindannyiunk tekintete, amikor megtudtuk presbitertársunk lemondása lesz presbiteri gyűlésünk első napirendi pontja.
Dr. Szabó Andrea presbitertársunk egyházi életünk szerinti hivatalos, írásban történt lemondását és a presbitérium tagjaihoz szóló sorait Marti Miklós nagytiszteletű úr, erőt és fegyelmet sugárzó hangon ismertette.
Közben mindannyiunkban gondolatok, emlékek, érzések buktak és kavarogtak fel.
Megértve és elfogadva, hogy új lakóhelyén kell munkáját, megélhetését és hitéletét is folytatnia presbitertársamnak. Mégis kettős érzés a veszteség és a hálaadás érzése tusakodik bennem.
Egyrészt a veszteség érzése. Mert én is, aki gyülekezetünkben ismertem meg és kerültem kapcsolatba Dr. Szabó Andrea presbitertársunkkal, most szembesülök azzal az érzéssel, hogy mennyire sokat jelent jelenléte, példája, hitélete, hitvallása, szerény, szelíd, szókimondó és mindenkor segítőkész emberi magatartása számomra is.
Másrészt a hálaadás érzése. Mert hitem szerint Isten gondviselő szeretete ajándékozott meg személyével, példájával. Sokakkal együtt engem is.
A rövidnek tűnő évek alatt sok termőre fordult magot vetett és szerető gonddal nevelgetett gyülekezetünk életében is.
Diakóniai munkájával sokak hitéletének gyakorlását, gyülekezeti alkalmainkon való jelenlétét segítette. Hálás köszönet érte neki és mindazon hozzátartozóknak, gyülekezeti testvéreknek, - akiket presbiteri ügyeletesként is láthatok -, hogy önzetlen segítséggel hozzák alkalmainkra nehezen közlekedő időskorú, vagy mozgáskorlátozott testvéreinket.
Kitartó és áldozatkész munkával, elkötelezetten végezte a gyülekezetünk életét bemutató Élővíz hírlevél létrehozásával, -társszerkesztőjeként – annak rendszeres és tartalmas megjelenésével kapcsolatos feladatokat.

Örök emlék, érték és példa marad számomra hitélete, biblia ismerettel kapcsolatos érdeklődése, fogékonysága, felkészültsége épp úgy, mint kedvessége és a 2006. évi sátoraljaújhelyi gyülekezeti csendes hetünkről eszperente nyelven írt beszámolója.

Isten iránti hálával tartozom azért, hogy gondviselő szeretete révén magam is gyülekezeti presbiter társa lehettem Dr. Szabó Andreának.

Ugyancsak Isten iránti hálával tartozom azért, hogy egyházunk szabályai szerint gyülekezetünk döntése alapján a pótpresbiterek köréből hasonlóan elkötelezett és példaadó személy kerül behívásra, a presbiteri feladatok folytatására.

 

Magam is Isten áldását kívánom Dr. Szabó Andrea életére, munkájára, további szolgálataira.

Jenei Imre

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.