Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


100 éves a templomunk

 centenarium-templom.jpg

a-templom-1947-ben.jpg

Egyháztörténet:
 
A kezdet: Református egyházalapítás Békéscsabán
A folytatás:A ref. egyház felhívása adakozásra

 

 

 

 

Kedves testvéreink!

A 2012-es esztendő jeles év gyülekezetünk életében. Idén emlékezünk arra, hogy hitvalló eleink éppen száz éve építették fel templomunkat. A más – nagyobb múlttal rendelkező - közösség számára talán csak röpke időnek tűnő, számunkra azonban oly fontos évfordulót gyülekezetünk egész évben tartó rendezvénysorozattal ünnepli.

 Az Élővíz az idei évben ezért új rovattal fog jelentkezni. A lap tetején látható fejléc alatt olyan híreket olvashatnak testvéreink, amelyek a 100 éves programsorozat ránk következő rendezvényeivel kapcsolatos tudnivalókat, valamint a már lezajlott eseményekről szóló tudósításokat tartalmazzák majd.                                                                                                 

 

Aktuális programok:
 
2012. február 26. napján, az Istentiszteletet követően került sor a Centenáriumi év megnyitó eseményére. Ennek kapcsán az előtérben kiállításra kerültek az épület eredeti tervrajzai, amelyeket a templomunkat látogató testvérek megtekinthetnek.
 *** 
2012. április 01. napján kerül megrendezésre az ünnepségsorozat következő programja. Ennek keretében Bartus Gyula Jászai Mari-díjas és Gálfy-gyűrűs színművész, a Békéscsabai Jókai Színház színésze fog istenes verseket szavalni. Az előadóesten zenei műsorszámokkal gyülekezetünk (zenetudó) tagjai szolgálnak majd.

 

 

 

100 éves a templomunk és parókiánk

 

Hosszas előkészítés után 1907. február 17-én mondták ki a csabai reformátusok anyaegyházközséggé alakulásukat.  A következő évben Koppányi Gyulát első lelkészükké meg is választották, de a lelkészi hivatal egy bérházban volt, az istentiszteleti alkalmakat pedig az evangélikus gimnázium tornatermében tartották. Ezért templomalapot létesítettek a templom és parókia megépítéséhez szükséges pénz összegyűjtésére.
 
Közadakozásból , amelyben más vallásúak is kivették a részüket, valamint Bogár Dániel főgondnok és felesége Povázsai Mária nagylelkű adományaiból is 1912-re  még csak 65%-ban állt rendelkezésre a beruházás költsége, a fennmaradó részt hitelből fedezték.
 
A telket, amelyen a templom és a lelkészlak felépült, az egyházközség a várostól kapta. A terveket Wagner József helyi építőmester készítette, aki  neoromán stílusban előrelátóan úgy tervezte meg, hogy a később a gyülekezet növekedésével két kereszthajóval is bővíthető lenne. A kivitelezéssel pedig Zámecsnik Sándor és Kázsmér András társvállalkozók lettek megbízva 1912 tavaszán.
 
 

church-1.jpg

 
 
 
2424531.jpg
A torony alatt
3 méter mély az alap, a templom falai 2 méter mély fundamentumon nyugodnak.  A falazat nagyméretű téglából van, ebből rakták ki a boltíveket és a csillagboltozatot is, melynek legmagasabb pontja 14 méter. Mindezek magas szintű mesteri képességekről tesznek tanúbizonyságot. Héjazata helyben gyártott cserépből készült, ma is ez véd az időjárás viszontagságaitól.
 
A torony 48 méter magasan csillagban végződik, emlékeztetve a betlehemi csillagra: Itt ma is megtaláljátok Jézust. 

 Vissza

 
 
Újságcikk: Békés Megyei Hírlap 2012.03.12.

 100-eves-cikk.jpg

 

 

Egyéb internetes találatok:

Templom.hu

  Vissza

 

 

 

Irodalmi jótékonysági est virágvasárnap este

2012-apr-centenarium-2.jpg

Hosszú ideje kerestük az alkalmas időt Bartus Gyula művész úrral, hogy mikor kerülhetne sor erre az irodalmi estre, amely dr. Kovács László kezdeményezése volt. Annyira régen, hogy közben a református gyökerű színész még a Jászai Mari-díjat is megkapta alkotói munkája elismeréseként.

Eredetileg néhány verset gondoltunk istentisztelet után, de felkérve gyülekezetünk művészeit, Hajtman Ildikót, Szomorné Budai Mariannt és  Varga Tündét egy egész önálló est körvonalazódott és mindenkiben ott volt az örömmel való szolgálat. Ráadásul a szólóének kísérésekor megismerhettünk egy tehetséges zongoristát, Steiner Edgardot, aki jogászhallgató egyébként.

 

Persze, mint mindenben, így itt sem lehetett minden tökéletes, mert nem csak a böjti szél ragadta magával a plakátot, nem sikerült műsorfüzetet sem készíteni, és a versek nehezen voltak beazonosíthatók. Mindezek ellenére a meghívást elfogadó 80-100 ember kulturális és lelki élményben részesülhetett. A versek összeállítása a kételkedés és keresés lelkiállapotának bemutatásától indult, Babits Jónásán keresztül és a hit bizonyosságáig vezetett. A „100 éves a Református Templom” rendezvénysorozat második állomása így is méltó emlékezés és emlékeztetés volt Isten megtartó kegyelmére.

 

2012-apr-centenarium.jpg

 

MMN

  Vissza

 

 

 

A felújításról

Templomunk megépítésének száz éves évfordulóján a munkálatok elkezdődtek. Először a gyülekezeti terem leszakadt mennyezetének teljes cseréje történt meg. Mivel a bontáskor rendkívüli költségek is felmerültek, így a végső összeg több mint négyszázhatvanezer forint lett, amit egyrészről a várostól kapott pályázati pénzből, másrészről a nagyperselybe befolyt több mint százhetvenezer forintból fedeztünk.

A presbitérium sok-sok tanácskozás után meghatározta a templomfestés és a kerítésépítés műszaki tartalmát, ami alapján minden munkára jó referenciával rendelkező mesterektől 3-3 árajánlatot kértünk be és a legolcsóbbakat bízzuk meg a kivitelezéssel.

A templom festését egy mésznél drágább szilikát alapú festékkel csináltatjuk azzal a reménységgel, hogy sokáig tartós lesz. Ehhez még várjuk a víztaszító készüléket beszerelő cég jóváhagyását. Erre a célra majdnem kettőszáznyolcvanezer forint céladomány gyűlt már össze, reméljük az egyházi épületek felújítására kiírt pályázaton is nyerünk és a gyülekezetünk alapítványa is támogatást nyújt. Előtte a világító reflektorok elrejtésre kerülnek és az eredeti falikarokat szereljük vissza. Ezen munkálatok pünkösd után kezdődnek. A kerítés terveit már a különszámban bemutattuk, lényegi eltérés a megvalósulásban sem lesz és itt is kiválasztottuk a vasipari és építőipari kivitelezőt. Ezek a munkálatok várhatóan augusztus közepén kezdődnek el. A várostól a bekerülési összegből hatmillió forint egy részét már megkaptuk és a többire is ígérvényünk van. A bekerülési költség fennmaradó részét adományokból  kívánjuk fedezni. Végül örömmel számolhatok be arról is, hogy egy céggel tárgyalások folynak arról, hogy a térburkolatok cseréjét állják. Az őseinktől örökségül kapott épületek szépítése olyan feladat, amit abból a meggyőződésből teszünk, hogy nem csak megőrizni kell a reánk bízottakat, hanem gyarapítani is, de nem csak anyagi, hanem lelki értelemmel is.  MMN

  Vissza

  

 

Támogatás, adomány

Figyelem! Képrendeléssel is támogathatjuk a centenáriumi felújítást: A mellékelt három kép A4-es méretű (kb. 20x30 cm), szines másolata megrendelhető Balogh László gondnok úrnál. Egy-egy fotó megrendeléséhez legalább 1000.- Ft adomány befizetése szükséges. A megrendelt kép a befizetést követő második vasárnaptól vehető át. 

2012-szep-keprendeles.jpg

  Vissza

 

Visszatekintő 

„Adja Isten, hogy mindaz, ami kedves Őelőtte, terveinkből megvalósulhasson, hogy a száz éves évforduló hálaadása lelkiek és anyagiak terén is megmutatkozzon!”

 

Ez a mondat a húsvéti körlevelünket zárta és megállapíthatjuk: a mögöttünk hagyott fél esztendő mozgalmas volt és ez a környezetünkön is meglátszik. A centenáriumra a mai gyülekezet is valami maradandót kívánt alkotni, ami méltó áldozatos őseink örökségéhez.

Mindenek előtt egy váratlan bajt kellett orvosolni, a gyülekezeti terem plafonját több mint félmillió forintért kellett lecseréltetnünk, mert leszakadt. Mielőtt  belső festés lett a templomban egy presbiter testvérünk megcsinálta a világítás átalakítását, amely kapcsán sok lehetőséget átgondolt a Presbitérium, végül a csillár helyett egy sokkal olcsóbb megoldás mellett döntöttünk; a falon lévő fényvetőket az ablakpárkányban elrejtettük és helyükre visszakerültek a restaurált falikarok eredetire emlékeztető  lámpabúrákkal. Festésnél egy drágább és reméljük tartósabb festékkel dolgoztak a mesterek. Bár ezek a munkák június elejére befejeződtek, a nagyszabású építkezés augusztusban indult. Egyrészt a kerítés alapjának a kiásásával, másrészről egy vállalkozás felajánlásaként a templomudvarban található burkolatok kerültek teljes lecserélésre. Ehhez a munkákhoz kötődően a templom csapadékvíz elvezetését és alapszellőztető rendszerét is megcsináltattuk, melynek nyomai a fűben található kis műanyagkörök és a templomot körülölelő kavicságyazat. A tervezést és előkészítését ugyan az a presbiterünk végezte el, akinek a tervei alapján készítettük el a kerítést. A megvalósulásához a városunk hathatós támogatása kellett. Komoly alapra került a klinkertégla  lábazat, majd a  kerítéselemek  és kapuk. A felület kezeltetésére nagy figyelmet és nem kevés pénzt szántunk, nem csak lefestettük, hanem minden fém elemet le is horganyoztattunk. A teljes beruházás alatt azzal a szemlélettel készíttettünk el mindent, hogy maradandó legyen, még ha ez többletköltséggel is jár. Reméljük törekvéseinket az idő is igazolni fogja.

Az a  fontos, hogy az a kegyelem, amely Isten református népét itt Békéscsabán éltette és megtartotta, az a jövőben is velünk maradjon.

  Vissza